Voucher Live Close
Ảnh bìa sách Nhật Tụng Thiền Môn

NHẬT TỤNG THIỀN MÔN

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 314

Lượt xem/nghe : 1840

Lượt đọc : 1442

Lượt tải : 302

Lượt tải AudioBook : 133

Kích thước : 1.28 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 16:56

Cập nhật lúc : 13:29pm 06/06/2023


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Nhật Tụng Thiền Môn

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Nhật Tụng Thiền Môn
00:13:51 
Công Phu Sáng Thứ Hai
00:35:31 
Công Phu Chiều Thứ Hai
00:58:36 
Công Phu Sáng Thứ Ba
01:22:58 
Công Phu Chiều Thứ Ba
01:41:33 
Công Phu Sáng Thứ Tư
02:09:08 
Công Phu Chiều Thứ Tư
02:28:09 
Công Phu Sáng Thứ Năm
02:49:52 
Công Phu Sáng Thứ Bảy
03:10:12 
Công Phu Chiều Thứ Bảy
03:28:32 
Công Phu Sáng Chủ Nhật
03:49:02 
Công Phu Chiều Chủ Nhật
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

Mục lục

Lời giới thiệu... 5

Lời nói đầu. 6

Những chỉ dẫn cần thiết.. 8

Công phu sáng thứ hai.. 11

Tìm mua: Nhật Tụng Thiền Môn

Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não. 11

Kinh Thương Yêu... 15

Chuyển Niệm. 16

Đảnh Lễ.. 17

Quy Nguyện... 17

Quay Về Nương Tựa. 19

Công phu chiều thứ hai... 21

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền... 21

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận. 23

Quán Nguyện. 28

Kệ Vô Thường... 29

Công phu sáng thứ ba... 32

Kinh Quán Niệm Hơi Thở... 32

Hướng Về Kính Lạy.. 38

Quay Về Nương Tựa. 42

Công phu chiều thứ ba.. 44

Kinh Sức Mạnh Quan Âm... 44

Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân.. 48

Bài Tụng Hạnh Phúc. 50

Công phu sáng thứ tư. 56

Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. 56

Hướng Về Tam Bảo... 65

Công phu chiều thứ tư.. 68

Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên... 68

Kinh Soi Gương.. 69

Ngày Đêm An Lành.. 73

Tùy Hỷ Hồi Hướng... 74

Công phu sáng thứ năm... 79

Kinh Người Biết Sống Một Mình. 79

Kinh Bát Nhã Hành.. 81

Ðiều Phục Cơn Giận.. 88

Công phu chiều thứ năm. 91

Kinh Ba Cửa Giải Thoát. 91

Kinh A Nậu La Độ. 93

Khơi Suối Yêu Thương... 96

Công phu sáng thứ sáu... 101

Kinh Người Bắt Rắn.. 101

Thiên Long Hộ Pháp. 108

Công phu chiều thứ sáu. 110

Kinh A Di Ðà.. 110

Phát Nguyện. 115

Công phu sáng thứ bảy.. 119

Kinh Ðộ Người Hấp Hối... 119

Hiện Pháp Lạc Trú... 125

Công phu chiều thứ bảy. 129

Kinh Phước Ðức... 129

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Ða.. 131

Sám Hối và Phát Nguyện... 134

Công phu sáng chủ nhật... 140

Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc.. 140

Kinh Hải Ðảo Tự Thân. 143

Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt. 146

Nhận Diện Và Quán Chiếu Hạt Giống Sợ Hãi. 147

Công phu chiều chủ nhật.. 150

Sám Nguyện. 150

Kệ Sám Hối... 153

Bốn Phép Tùy Niệm... 153

Phòng Hộ Chuyển Hóa. 156

Nghi thức.. 159

Nghi thức chúc tán rằm và mồng một. 159

Nghi thức chúc tán Tổ Sư. 169

Nghi thức cúng ngọ.. 181

Nghi thức thọ trai.. 184

Nghi thức truyền 10 Giới Sadi.. 189

Nghi thức tụng 10 Giới Sadi... 203

Phụ lục. 216

Kệ tán.. 216

Sám Quy Mạng. 233

Thi Kệ Nhật Dụng.. 236

Chỉ dẫn thực tập 3 lạy. 258

Thực tập 3 lạy... 264

Thực tập 5 lạy... 268

Nguồn Gốc Các Kinh... 273

Những kinh văn và bài tụng mới... 280

Kinh Sự Thật Ðích Thực... 280

Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không... 282

Kinh Bốn Loại Thức Ăn. 283

Ái Ngữ Lắng Nghe... 286

Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng.. 289

Văn thỉnh linh... 295

Quán niệm trước buổi họp.. 302

Quán niệm trước buổi soi sáng. 303

Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán. 304

Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn.. 306

Ý thức Vô thường... 306

Tránh lề thói hưởng thụ. 306

Giới là căn bản.. 307

Sơ tâm cần nuôi dưỡng.. 307

Phải nên liệu trước. 308

Nổ lực tinh tiến... 309

Gần gũi bạn lành. 310

Khẩn thiết dụng tâm. 310

Trai giới tinh chuyên... 311

Nuôi hoài bão lớn.. 312

Nắm quyền tự chủ. 312

Cùng đi với nhau... 313

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Thích Nhất Hạnh":

 1. Bốn Mươi Ba Công Án Của Trần Thái Tông
 2. Am Mây Ngủ
 3. An Lạc Từng Bước Chân
 4. An Trú Trong Hiện Tại
 5. Bàn Tay Cũng Là Hoa
 6. Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia
 7. Bước Tới Thảnh Thơi
 8. Bụt Là Hình Hài - Bụt Là Tâm Thức
 9. Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ
 10. Cho Đất Nước Đi Lên
 11. Cho Đất Nước Mở Ra
 12. Con Đã Có Đường Đi
 13. Con Đường Chuyển Hóa
 14. Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng
 15. Cửa Tùng Đôi Cánh Gài
 16. Đạo Bụt Nguyên Chất
 17. Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày
 18. Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
 19. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
 20. Đạo Phật Hiện Đại Hóa
 21. Đạo Phật Ngày Nay
 22. Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
 23. Để Có Một Tương Lai
 24. Để Hiểu Đạo Phật
 25. Đường Xưa Mây Trắng
 26. Duy Biểu Học
 27. Giận
 28. Giới Tiếp Hiện Chú Giải
 29. Hạnh Phúc Mộng Và Thực
 30. Hiệu Lực Cầu Nguyện
 31. Hoa Sen Trong Biển Lửa
 32. Hơi Thở Nuôi Dưỡng Và Trị Liệu
 33. Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
 34. Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
 35. Im Lặng Sấm Sét - Kinh Người Bắt Rắn
 36. Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
 37. Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
 38. Kinh Người Áo Trắng
 39. Kinh Pháp Ấn
 40. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
 41. Nẻo Vào Thiền Học
 42. Nẻo Về Của Ý
 43. Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn
 44. Người Vô Sự
 45. Nhật Tụng Thiền Môn
 46. Nói Với Tuổi 20
 47. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
 48. Quan Âm Hương Tích
 49. Quan Âm Thị Kính
 50. Quyền Lực Đích Thực
 51. Sám Pháp Địa Xúc
 52. Sen Búp Từng Cành Hé
 53. Sen Nở Trời Phương Ngoại
 54. Sống Chung An Lạc
 55. Thiền - Chất Liệu Nuôi Dưỡng Trị Liệu Và Chuyển Hóa
 56. Thiền Hành Yếu Chỉ
 57. Thiền Sư Tăng Hội
 58. Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 59. Thiết Lập Tịnh Độ
 60. Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt
 61. Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
 62. Tiếp Xúc Với Sự Sống
 63. Tình Người
 64. Tố Thiều Lan
 65. Trái Tim Của Bụt
 66. Trái Tim Của Hiểu Biết
 67. Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
 68. Trái Tim Mặt Trời
 69. Truyện Kiều Văn Xuôi Dành Cho Người Trẻ
 70. Từng Bước Nở Hoa Sen
 71. Tùng Bưởi Hồng
 72. Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng
 73. Tương Lai Thiền Học Việt Nam
 74. Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
 75. Ước Hẹn Với Sự Sống
 76. Vương Quốc Của Những Người Khùng
 77. Bông Hồng Cài Áo
 78. Thả Một Bè Lau
 79. Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu
 80. Thiền Sư Khương Tăng Hội
 81. Tâm Tình Với Đất Mẹ
 82. Gieo Trồng Hạnh Phúc

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nhật Tụng Thiền Môn PDF của tác giả Thích Nhất Hạnh nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Nhật Tụng Thiền Môn

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Yoga - Thiền (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng