Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Game Giải Trí

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 500

Hôm nay: 88750

Hôm qua: 266300

Tuần này: 88750

Tháng này: 7259550

Năm:61200750

Tổng: 61200750

Đề cử
Mới cập nhật
Đại Đường Song Long Truyện

Chương 200

1 ngày trước

1 ngày trước

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên

Mộ Anh Lạc

Chương 500

1 ngày trước

1 ngày trước

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Chương 49

2 ngày trước

2 ngày trước

Đông Cung Chi Chủ
Đông Cung Chi Chủ

Nguyệt Lãm Hương

Chương 195

2 ngày trước

2 ngày trước

Yên Chi Thượng Hoa

Chương 120

3 ngày trước

3 ngày trước

Quần Long Chi Thủ
Quần Long Chi Thủ

Ôn Thụy An

Chương 111

3 ngày trước

3 ngày trước

Kinh Diễm Nhất Thương

Chương 86

3 ngày trước

3 ngày trước

Đế Bá
Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh

Chương 1101

3 ngày trước

3 ngày trước

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Nhược Tuyết Tam Thiên

Chương 665

3 ngày trước

3 ngày trước

Tỏa Hồn
Tỏa Hồn

Hạnh Dao Vị Vãn

Chương 116

3 ngày trước

3 ngày trước

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Cẩm Tố Lưu Niên

Chương 392

3 ngày trước

3 ngày trước

Vân Trung Ca
Vân Trung Ca

Đồng Hoa

Chương 61

4 ngày trước

4 ngày trước

Đau thương đến chết: Luân hồi

Chương 51

4 ngày trước

4 ngày trước

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân

Chương 20

4 ngày trước

4 ngày trước

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 260

4 ngày trước

4 ngày trước

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 235

6 ngày trước

6 ngày trước

Thịnh Thế Đích Phi
Thịnh Thế Đích Phi

Phượng Khinh

Chương 456

6 ngày trước

6 ngày trước

Ôn Nhu Nhất Đao
Ôn Nhu Nhất Đao

Ôn Thụy An

Chương 64

7 ngày trước

7 ngày trước

Đạo Mộ Bút Ký
Đạo Mộ Bút Ký

Nam Phái Tam Thúc

Chương 528

7 ngày trước

7 ngày trước

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 1020

7 ngày trước

7 ngày trước

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 301

7 ngày trước

7 ngày trước

Thiên Hạ Hữu Địch

Chương 132

9 ngày trước

9 ngày trước

Full
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Full

2 ngày trước

Đông Cung Chi Chủ
Đông Cung Chi Chủ

Ôn Thụy An

Full

2 ngày trước

Yên Chi Thượng Hoa

Full

3 ngày trước

Quần Long Chi Thủ
Quần Long Chi Thủ

Ôn Thụy An

Full

3 ngày trước

Kinh Diễm Nhất Thương

Full

3 ngày trước

Tỏa Hồn
Tỏa Hồn

Ôn Thụy An

Full

3 ngày trước

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Full

3 ngày trước

Vân Trung Ca
Vân Trung Ca

Ôn Thụy An

Full

4 ngày trước

Đau thương đến chết: Luân hồi

Full

4 ngày trước

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân

Full

4 ngày trước

Thịnh Thế Đích Phi

Full

6 ngày trước

Ôn Nhu Nhất Đao
Ôn Nhu Nhất Đao

Ôn Thụy An

Full

7 ngày trước

Đạo Mộ Bút Ký
Đạo Mộ Bút Ký

Ôn Thụy An

Full

7 ngày trước

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Full

7 ngày trước

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Full

7 ngày trước

Thiên Hạ Hữu Địch

Full

9 ngày trước

Tuyết Đen
Tuyết Đen

Ôn Thụy An

Full

9 ngày trước

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Full

11 ngày trước

Mật mã Tây Tạng
Mật mã Tây Tạng

Ôn Thụy An

Full

11 ngày trước

Đại Mạc Thương Lang

Full

12 ngày trước

Tuyết Sơn Phi Hồ
Tuyết Sơn Phi Hồ

Ôn Thụy An

Full

12 ngày trước

Bích Huyết kiếm
Bích Huyết kiếm

Ôn Thụy An

Full

12 ngày trước

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 500

Hôm nay: 88800

Hôm qua: 266300

Tuần này: 88800

Tháng này: 7259600

Năm:61200800

Tổng: 61200800

Top Video GAME HAY
Top Video hài hay