Được xây dựng nhằm mục đích phụng sự nhân loại phát triển về Trí và Tuệ