Voucher Live Close

CHỮA LÀNH (HEALING) LÀ GÌ?

Chữa lành thực ra chính là việc làm giảm dần kho nghiệp của mỗi người, cởi bỏ các trói buộc để linh hồn tự do. Nó có thể được thực hiện thông qua hành động hoặc phi hành động.

Phi hành động là việc nhận biết khi nghiệp trồi lên khởi thành ý, quan sát và hiểu được vì sao nó lại hình thành như vậy có xu hướng dẫn con người đi về đâu, việc hiểu biết thấu triệt này làm nghiệp được hoàn thành ngay trong ý, không cần đi ra ngoài. Con đường thiền sẽ giúp bạn thực hiện điều này

Dùng hành động để tẩy nghiệp là một việc rất khó, vì cứ có hành động nói chung là tạo ra nghiệp mới, chỉ có những hành động diễn ra trong tình trạng vô trí không có sự tham gia của tâm trí do lực đẩy của bản thể dưới sâu mới giúp cho việc tẩy nghiệp. Các hành động này bao gồm:

- Mọi hành động diễn ra trong trạng thái yêu thương vô điều kiện.

- Các hành động phụng sự vì yêu thương, không màng kết quả nếu không tẩy được nghiệp thì cũng giúp chuyển nghiệp thành những nghiệp tốt.

- Vũ điệu cực lạc, là đặc trưng của con đường devotion khi cơ thể chuyển động trong vô thức làm bốc hơi tâm trí, các cử động trong vô thức tự động tẩy dòng nghiệp chảy từ phía trong ra. Tục truyền khi Krishna thổi sáo, những cô gái chăn bò nhảy say xưa trong vũ điệu cực lạc và nhiều người đã tẩy hoàn toàn xong nghiệp để thăng lên chỉ nhờ vậy. Người Sufi cũng có điệu vũ whirling dervish của Rumi rất nổi tiếng. Điều này giải thích việc tại sao nhiều người ngồi thiền lại cứ muốn chuyển động:). Thông thường, những người của lý trí có thể dùng quan sát làm tâm trí trống rỗng im lìm đón năng lượng vũ trụ tràn vào, còn những người thiên về cảm xúc khi tâm trí trống rỗng thì luồng năng lượng sự sống từ bên trong trào ra. Hai hiện tượng ngược nhau nhưng sẽ đưa đến cùng một chỗ lúc thành tựu.

Việc một người tự chữa lành được cho mình sẽ không những giải phóng anh ta mà còn giải phóng cả những người liên quan trong các quan hệ nghiệp tương ứng. Vì vậy nên tập trung vào chữa lành chính bản thân mình trước, bạn sẽ giúp đỡ toàn bộ gia đình hồn của mình cởi bỏ nhiều dây trói chằng chịt.

Khi thực hiện chữa lành cho người khác cần hết sức thận trọng vì nếu có tâm trí can thiệp vào, có mong cầu, ham muốn, hay mục đích thì nó không những không đạt được mục tiêu chữa lành mà còn trói thêm cả hai bên vào các nghiệp mới.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Blog (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng