Voucher Live Close
shopee Close
Sách Duy Biểu Học (Thích Nhất Hạnh) - Sách Nói, PDF Download, Thư Viện Sách Điện Tử
Ảnh bìa sách Duy Biểu Học

DUY BIỂU HỌC

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 208

Lượt xem/nghe : 1772

Lượt đọc : 523

Lượt tải : 111

Lượt tải AudioBook : 115

Kích thước : 1.18 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 16:33

Cập nhật lúc : 09:31am 07/06/2023


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Duy Biểu Học

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 1
01:07:30 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 2
01:27:03 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 3
01:38:09 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 4
01:56:42 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 5
02:13:31 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 6
02:21:39 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 7
02:34:17 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 8
02:55:20 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 9
03:34:56 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 10
03:41:35 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 11
03:48:26 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 12
03:52:46 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 13
04:05:58 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 14
04:13:04 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 15
04:24:34 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 16
04:31:50 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 17
04:42:37 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 18
05:04:20 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 19
05:21:09 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 20
05:31:07 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 21
05:34:34 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 22
05:44:13 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 23
05:48:16 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 24
06:19:16 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 25
06:22:42 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 26+27+28
06:40:19 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 29+30
07:04:21 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 31
07:29:33 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 32+33
07:45:30 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 34
08:08:38 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 35+40
08:25:46 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 41
08:57:28 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 42+44
09:25:06 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 45
09:46:28 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 46
10:15:18 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 47
10:54:18 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 48
11:19:28 
Duy Biểu Học: Bài Kệ 49+50
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Mục lục

Lời nói đầu...5

Nguồn gốc 50 bài tụng Duy Biểu..5

Ước mong của tác giả...8

50 Bài tụng Duy Biểu..10

Tìm mua: Duy Biểu Học

Tàng thức...10

Mạc Na thức.11

Ý thức...12

Các thức cảm giác.12

Bản chất thực tại.12

Con đường tu tập..13

Chương 01: Thức thứ tám (Tàng Thức).15

Bài tụng 1: Đất tâm..18

Bài tụng 2: Các loại hạt giống...21

Bài tụng 3: Thân tâm và thế gian.27

Bài tụng 4: Các loại hạt giống...31

Bài tụng 5: Hạt giống riêng và chung..36

Bài tụng 6: Phẩm chất của hạt giống.40

Bài tụng 7: Tập khí...44

Bài tụng 8: Ba cảnh, mười tám giới...47

Bài tụng 9: Dị thục và luật đồng thanh tương ứng..53

Bài tụng 10: Các tâm sở biến hành.61

Bài tụng 11: A-lại-gia gồm thu mọi pháp..64

Bài tụng 12: Vận hành của hạt giống...67

Bài tụng 13: Tương tức tương nhập..70

Bài tụng 14: Vượt thoát ý niệm.73

Bài tụng 15: Gương trí tuệ...75

Chương 02: Thức thứ bảy (Mạt-na thức)..79

Bài tụng 16: Vọng thức..81

Bài tụng 17: Tư lượng.83

Bài tụng 18: Ngã tướng.86

Bài tụng 19: Nhiễm tịnh y...89

Bài tụng 20: Các tâm sở tương ưng...93

Bài tụng 21: Mạt-na bám theo tàng thức.96

Bài tụng 22: Phiền não đoạn..98

Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức)..101

Bài tụng 23: Căn và trần.102

Bài tụng 24: Phạm vi nhận thức của Ý thức..104

Bài tụng 25: Ý thức - kẻ gieo trồng..113

Bài tụng 26: Ý thức vắng mặt..115

Bài tụng 27: Năm hình thái hoạt động của ý thức.117

Chương 04: Năm thức cảm giác...120

Bài tụng 28: Sóng trên nước.121

Bài tụng 29: Đặc tính của tri giác..123

Bài tụng 30: Tâm sở trong các thức cảm giác...128

Chương 05: Bản chất của thực tại.129

Bài tụng 31: Chủ thể và đối tượng của nhận thức.130

Bài tụng 32: Các thành phần trong nhận thức.136

Bài tụng 33: Thức là biểu biệt.139

Bài tụng 34: Tự và cộng biểu, ngã và vô ngã.141

Bài tụng 35: Tương tức, tương nhập..148

Bài tụng 36: Không có cũng không không.150

Bài tụng 37: Nhân duyên...153

Bài tụng 38: Các duyên khác...155

Bài tụng 39: Vọng thức và chân tâm..157

Bài tụng 40: Luân hồi và chân như..161

Chương 06: Con đường tu tập...162

Bài tụng 41: Chìa khóa của sự tu tập.163

Bài tụng 42: Hoa và rác...172

Bài tụng 43: Chứng nhập tương tức...175

Bài tụng 44: Đoá hoa chánh kiến..177

Bài tụng 45: Mặt trời chánh niệm.180

Bài tụng 46: Nhận diện đơn thuần..185

Bài tụng 47: Hiện Pháp Lạc Trú [10]..191

Bài tụng 48: Nương tựa Tăng Đoàn...194

Bài tụng 49: Vượt thoát sinh tử..200

Bài tụng 50: Vô úy..202

Ghi Chú.203

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Thích Nhất Hạnh":

 1. Bốn Mươi Ba Công Án Của Trần Thái Tông
 2. Am Mây Ngủ
 3. An Lạc Từng Bước Chân
 4. An Trú Trong Hiện Tại
 5. Bàn Tay Cũng Là Hoa
 6. Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia
 7. Bước Tới Thảnh Thơi
 8. Bụt Là Hình Hài - Bụt Là Tâm Thức
 9. Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ
 10. Cho Đất Nước Đi Lên
 11. Cho Đất Nước Mở Ra
 12. Con Đã Có Đường Đi
 13. Con Đường Chuyển Hóa
 14. Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng
 15. Cửa Tùng Đôi Cánh Gài
 16. Đạo Bụt Nguyên Chất
 17. Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày
 18. Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
 19. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
 20. Đạo Phật Hiện Đại Hóa
 21. Đạo Phật Ngày Nay
 22. Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
 23. Để Có Một Tương Lai
 24. Để Hiểu Đạo Phật
 25. Đường Xưa Mây Trắng
 26. Duy Biểu Học
 27. Giận
 28. Giới Tiếp Hiện Chú Giải
 29. Hạnh Phúc Mộng Và Thực
 30. Hiệu Lực Cầu Nguyện
 31. Hoa Sen Trong Biển Lửa
 32. Hơi Thở Nuôi Dưỡng Và Trị Liệu
 33. Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
 34. Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
 35. Im Lặng Sấm Sét - Kinh Người Bắt Rắn
 36. Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
 37. Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
 38. Kinh Người Áo Trắng
 39. Kinh Pháp Ấn
 40. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
 41. Nẻo Vào Thiền Học
 42. Nẻo Về Của Ý
 43. Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn
 44. Người Vô Sự
 45. Nhật Tụng Thiền Môn
 46. Nói Với Tuổi 20
 47. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
 48. Quan Âm Hương Tích
 49. Quan Âm Thị Kính
 50. Quyền Lực Đích Thực
 51. Sám Pháp Địa Xúc
 52. Sen Búp Từng Cành Hé
 53. Sen Nở Trời Phương Ngoại
 54. Sống Chung An Lạc
 55. Thiền - Chất Liệu Nuôi Dưỡng Trị Liệu Và Chuyển Hóa
 56. Thiền Hành Yếu Chỉ
 57. Thiền Sư Tăng Hội
 58. Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 59. Thiết Lập Tịnh Độ
 60. Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt
 61. Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
 62. Tiếp Xúc Với Sự Sống
 63. Tình Người
 64. Tố Thiều Lan
 65. Trái Tim Của Bụt
 66. Trái Tim Của Hiểu Biết
 67. Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
 68. Trái Tim Mặt Trời
 69. Truyện Kiều Văn Xuôi Dành Cho Người Trẻ
 70. Từng Bước Nở Hoa Sen
 71. Tùng Bưởi Hồng
 72. Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng
 73. Tương Lai Thiền Học Việt Nam
 74. Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
 75. Ước Hẹn Với Sự Sống
 76. Vương Quốc Của Những Người Khùng
 77. Bông Hồng Cài Áo
 78. Thả Một Bè Lau
 79. Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu
 80. Thiền Sư Khương Tăng Hội
 81. Tâm Tình Với Đất Mẹ
 82. Gieo Trồng Hạnh Phúc

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Duy Biểu Học PDF của tác giả Thích Nhất Hạnh nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Duy Biểu Học

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng