Ảnh bìa sách Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu

KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Tác giả : Thích Nhật Từ

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 128

Lượt xem/nghe : 49

Lượt đọc : 21

Lượt tải : 7

Kích thước : 546 KB

Tạo lúc : Fri, 10/12/2021 12:35

Thể loại :Sách nói Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu:
Tua đến thời gian chính xác:
Hẹn giờ tắt nhạc:

MỤC LỤC

Thay lời tựa...vii

PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương.3

2. Đảnh lễ Tam bảo.4

3. Tán hương.5

4. Tán dương giáo pháp...5

PHẦN CHÁNH KINH

1. Kinh chuyển pháp luân...9

2. Kinh người áo trắng..15

3. Kinh phước đức...25

4. Kinh thiện sinh.29

5. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong...39

6. Kinh nhân quả đạo đức.45

7. Kinh bốn ân lớn...53

8. Kinh thực tập vô ngã.75

9. Kinh bốn pháp quán niệm..81

10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau.93

PHẦN HỒI HƯỚNG

1. Bát-nhã Tâm kinh.105

2. Niệm Phật.107

3. Năm điều quán tưởng...107

4. Quán chiếu thực tại...108

5. Sám quy nguyện..109

6. Hồi hướng công đức... 112

7. Lời nguyện cuối... 113

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu... 114

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu PDF của tác giả Thích Nhật Từ nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng