Ảnh bìa sách Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Tác giả : Lê Sỹ Minh Tùng

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 819

Lượt xem/nghe : 53

Lượt đọc : 37

Lượt tải : 10

Kích thước : 2.37 MB

Tạo lúc : Fri, 10/12/2021 12:35

Thể loại :Sách nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải:
Tua đến thời gian chính xác:
Hẹn giờ tắt nhạc:

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI (SURAMGAMA SUTRA) Lê Sỹ Minh Tùng - Cuốn Một

- Phần Giới Thiệu

- Chương Thứ Nhất - Đề Mục Kinh

- Chương Thứ Hai - BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM

- Chương Thứ Ba - Chỉ Rõ Tánh Thấy

- Chương Thú Tư - A Nan Nghi “Chơn Tâm” Đồng Với Thuyết “Tự Nhiên” Của Ngoại Đạo

- Chương Thứ Năm - Do Nhận Thức Sai Lầm Khiến Cho Con Người Bỏ Mất Bản Tâm Thanh Tịnh Bản Giác Thường Trú Của Mình

- Chương Thứ Sáu - Bốn Khoa Bảy Đại Vốn Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng

- Chương Thứ Bảy PHẬT THUYẾT MINH TÁNH

CỦA CÁC ĐẠI VỐN KHÔNG NGĂN NGẠI GÌ NHAU, NHẰM KHI THỊ CHƠN LÝ: SẮC KHÔNG, KHÔNG SẮC

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải PDF của tác giả Lê Sỹ Minh Tùng nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng