Ảnh bìa sách Thượng Đế Thánh Giáo Thánh Đức

THƯỢNG ĐẾ THÁNH GIÁO THÁNH ĐỨC

Tác giả : Trung Phương Thiên Tôn

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 67

Lượt xem/nghe : 69

Lượt đọc : 31

Lượt tải : 16

Kích thước : 392 KB

Tạo lúc : Wed, 08/12/2021 16:00

Thể loại :THƯỢNG ĐẾ THÁNH GIÁO THÁNH ĐỨC

1-Chương 1-Thượng đế là gì-ai là Cha chung toàn Vũ trụ.

2-Chương 2-Thượng đế sáng tạo ra con người và muôn vật.

3-Chương 3-Thiên đình.

4-Chương 4-Thiên đường, Niết Bàn.

5-Chương 5-Chân Lý tối cao, Chân Lý, Chân Pháp Vũ trụ.

6-Chương 6-Quân Thiên Binh Thiên tướng.

7-Chương 7-Người ngoài hành tinh.

8-Chương 8-Phật, thần, thánh, tiên là gì.

9-Chương 9-Lịch sử nhân loại.

10-Chương 10-Bản chất con người.

11-Chương 11-Ma quỉ.

12-Chương 12-Tại sao phải có tôn giáo. Giáo chủ các tôn giáo.

13-Chương 12-Tương lai các tôn giáo.

14-Chương 14-Nghiệp quả là gì. Tu xóa nghiệp.

15-Chương 15-Thời đại Mạt thế toàn nhân loại hiện nay. Đầu thế kỷ 21.

16-Chương 16-Thời đại Đại Đồng Thánh Đức là thế nào. Tổ chức xã hội Thánh Đức. Thiên đường tại thế là thế nào

17-Chương 17-Bao giờ thì bắt đầu có Thánh Đức. Tiến trình Thánh Đức xã hội toàn cầu.

18-Chương 18-Các Luật trần gian thời đại Thánh Đức.

19-Chương 19-Bản chất nhân cách cần có trong để được tồn tại trong thời đại Thánh Đức.

20-Chương 20-Phật Di Lặc-tức Đấng Christ lâm phàm, Chưởng giáo Thời đại Thánh Đức.

21-Chương 21-Tương lai xã hội cộng sản như thế nào.

22-Chương 22-Thánh Đức Hội.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thượng Đế Thánh Giáo Thánh Đức PDF của tác giả Trung Phương Thiên Tôn nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


NHẠC CHỮA LÀNH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng