Voucher Live Close
shopee Close
Sách Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tuyên Hóa) - Sách Nói, PDF Download, Thư Viện Sách Điện Tử
Ảnh bìa sách Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Tác giả : Tuyên Hóa

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 990

Lượt xem/nghe : 2082

Lượt đọc : 557

Lượt tải : 142

Lượt tải AudioBook : 86

Kích thước : 3.91 MB

Tạo lúc : Fri, 10/12/2021 12:35


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Phẩm Tựa
00:33:28 
Phẩm Phương Tiện 1
00:53:41 
Phẩm Phương Tiện 2
01:09:48 
Phẩm Thí Dụ 1
01:37:56 
Phẩm Thí Dụ 2
02:02:29 
Phẩm Tín Giải
02:27:21 
Phẩm Dược Thảo Dụ
02:42:07 
Phẩm Thọ Ký
02:55:20 
Phẩm Hóa Thành Dụ 1
03:16:53 
Phẩm Hóa Thành Dụ 2
03:38:01 
Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử
03:55:36 
Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký
04:05:08 
Phẩm Pháp Sư
04:20:57 
Phẩm Hiện Bảo Tháp
04:40:23 
Phẩm Đề Bà Đạt Da
04:52:28 
Phẩm Trì
05:02:49 
Phẩm An Lạc Hạnh
05:29:02 
Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất
05:47:41 
Phẩm Như Lai Thọ Lượng
06:01:38 
Phẩm Phân Biệt Công Đức
06:21:48 
Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
06:32:06 
Phẩm Pháp Sư Công Đức
06:55:12 
Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát
07:06:53 
Phẩm Như Lai Thần Lực
07:14:52 
Phẩm Chúc Lụy
07:18:25 
Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự
07:37:20 
Phẩm Diệu Âm Bồ Tát
07:51:57 
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
08:06:49 
Phẩm Đà La Ni
08:15:48 
Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự
08:29:05 
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Thay Lời Tựa

Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát.

Tâm nguyện của Phật là tâm nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn tâm Phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến Phật quả.

Phương tiện của Phật là phương tiện huyền diệu được sanh trưởng và dinh dưỡng bởi trí huệ từ bi hỷ xả lợi tha có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng nhất thừa Phật quả. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu chúng sanh tinh tấn nỗ lực tu hành thì cũng sẽ thành Phật như ta vậy.

Tìm mua: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Nhưng chúng sanh đắm chìm trong ngũ dục lạc, nên tạo nhiều tội lỗi để rồi hiện thành căn tánh cao thấp, nghiệp duyên nặng nhẹ khác nhau. Đức Phật lại phải từ đó mà lập ra có muôn ngàn phương tiện để hóa độ. Nghĩa là từ nhứt thượng thừa mà đức Phật đã phải phương tiện huyền khai làm thành ba thừa để rồi sau đó, khi căn tánh chúng sanh thuần thục ngài lại dần dần đưa lên nhứt thừa vô- thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Hai mươi tám phẩm kinh Pháp-Hoa chan chứa tâm hạnh của Phật và đại Bồ-Tát, trải dài những con đường phương tiện giáo hóa thênh thang ngõ hầu mang chúng sanh từ phàm đến thánh, từ tam thừa Thanh-văn Duyêngiác và Bồ-Tát đến quả vị nhứt thừa vô thượng Phật quả.

Nội dung kinh Pháp-Hoa cho ta thấy không phương tiện độ sanh nào mà không có, không cửa pháp môn giải thoát rốt ráo nào mà không mở, không cảnh giới Phật nào mầu nhiệm thiện duyên thâm mật với chúng sanh cõi ta bà này mà không ảnh hiện, không hạnh nguyện giáo hóa độ sanh nào của Phật và Bồ-Tát mà không thể đạt ba la mật.

Thật là một bộ kinh khế hợp cho đủ mọi trình độ căn tánh nghiệp duyên của chúng sanh. Vì thế xưa nay kinh PhápHoa đã được không biết bao nhà Phật học huyên bác chú thích sớ giải làm cho kinh Pháp-Hoa rạng rỡ từ ngàn năm này đến ngàn năm khác và phổ cập nhân gian. Đến nỗi nghĩa lý của kinh Pháp-Hoa quá ư vi diệu tuyệt vời, kinh bản được đời đời ấn hành phổ biến uy thế tạo thành một tôn phái với danh xưng là Pháp-Hoa-Tôn hay Thiên-Thai-Tôn, một tôn phái có ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản và Trung Hoa do Trí Giả Đại Sư thành lập.

Trong thời thế sự cuồng quây, đạo tâm ngày một suy vi, phong hóa niềm tin lay chuyển đến tận gốc rễ như thời này đây, để cho mọi người còn chút phước duyên đang bền bồng trên bể đời có thuyền nương tựa, có đất phì nhiêu của bến bờ để gieo giống Bồ-đề, nên Phật

Học Viện Quốc Tế nguyện in lại kinh Pháp-Hoa này ngõ hầu làm thuyền bát nhã, làm ruộng phước phì nhiêu, làm hải đăng và bến đổ cho khắp cả mọi kiếp thuyền đời trở thành những thiện hữu Bồ-đề kết duyên cùng Phật đạo Chánh-đẳng Chánh-giác.

Khắp nguyện mười phương bạn lành gần xa mở rộng lòng ra phát tâm Bồ-đề thọ trì và ấn tống kinh Pháp-Hoa này để tạo cơ hội sớm ngộ nhập tri kiến Phật, ngõ hầu thăng hoa đời sống đạo quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Phật lịch 2530, Vía Phật A Di Đà 1986

Bính Dần

Thích ĐứcNiệm

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Tuyên Hóa":

  1. Gậy Kim Cang Hét - Tập 1
  2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  3. Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải
  4. Gậy Kim Cang Hét - Tập 2
  5. Lược Giảng Kinh Pháp Bảo Đàn

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kinh Diệu Pháp Liên Hoa PDF của tác giả Tuyên Hóa nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng