Ảnh bìa sách Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Tác giả : Thích Trí Tịnh

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 230

Lượt xem/nghe : 81

Lượt đọc : 31

Lượt tải : 10

Kích thước : 972 KB

Tạo lúc : Wed, 17/08/2022 16:06

Thể loại :Sách nói Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện:
Tua đến thời gian chính xác:
Hẹn giờ tắt nhạc:

1. Kinh Ðịa Tạng

2. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Nhất Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

3. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Hai Phân Thân Tập Hội

4. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Ba Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên

5. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Tư Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh

6. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Năm Danh Hiệu Của Địa Ngục

7. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Sáu Như Lai Tán Thán

8. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Bảy Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất

9. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Tám Các Vua Diêm La Khen Ngợi

10. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Chín Xưng Danh Hiệu Chư Phật

11. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Mười So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

12. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Mười Một Địa Thần Hộ Pháp

13. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Mười Hai Thấy Nghe Được Lợi Ích

14. Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Mười Ba Dặn Dò Cứu Độ Nhơn Thiên

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện PDF của tác giả Thích Trí Tịnh nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng