Ảnh bìa sách Sức Mạnh Của Hiện Tại

SỨC MẠNH CỦA HIỆN TẠI

Tác giả : Eckhart Tolle

NXB : Tổng Hợp Tp. Hcm

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 212

Lượt xem/nghe : 3874

Lượt đọc : 1806

Lượt tải : 579

Kích thước : 1.02 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 14:23

Cập nhật lúc : 19:27pm 20/05/2024


THỂ LOẠI

Mua Sách Giấy Close
qrcode

Mua Sách: Sức Mạnh Của Hiện Tại

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Sức Mạnh Của Hiện Tại - Phần 1 Lời Giới Thiệu
00:03:42 
Lời Tác Giả
00:22:57 
Chương 1 Bạn Vốn Không Phải Là Suy Tư Cảm Xúc Tiêu Cực
00:27:57 
Hiện Hữu
00:29:12 
Thượng Đế
00:32:50 
Trở Ngại
00:40:50 
Giải Thoát Chính Bạn 1
00:45:50 
Giải Thoát Chính Bạn 2
00:52:50 
Giải Thoát Chính Bạn 3
00:53:53 
Giác Ngộ
01:03:53 
Cảm Xúc Phẩn Ứng Của Co Thể Với Những Suy Nghĩ Tiêu Cực 1
01:07:23 
Cảm Xúc Phẩn Ứng Của Co Thể Với Những Suy Nghĩ Tiêu Cực 2
01:10:53 
Cảm Xúc Phẩn Ứng Của Co Thể Với Những Suy Nghĩ Tiêu Cực 3
01:24:50 
Chú Thích Chương 1
01:28:45 
Chương 2 Ý Thức Là Con Đường Thoát Khỏi Khổ Đau 1
01:35:35 
Chương 2 Ý Thức Là Con Đường Thoát Khỏi Khổ Đau 2
01:37:11 
Giải Tỏa Nỗi Đau Của Quá Khứ 1
01:52:51 
Giải Tỏa Nỗi Đau Của Quá Khứ 2
01:53:34 
Sự Đồng Hóa Của Bản Ngã Với Khổ Đau
01:57:44 
Nguồn Gốc Của Cảm Giác Sợ Hãi
02:05:24 
Nổ Lực Đi Tìm Bản Ngã
02:09:45 
Chú Thích Chương 2
02:13:04 
Chương 3 Hãy Kiên Trì Chú Tâm Vào Phút Giây Hiện Tại
02:17:24 
Chấm Dứt Ảo Tưởng Về Thời Gian Tâm Lý
02:21:49 
Không Gì Có Thể Hiện Hữu Bên Ngoài Phút Giây Hiện Tại
02:25:29 
Chìa Khóa Đi Vào Chiều Sâu Tâm Linh 1
02:29:12 
Chìa Khóa Đi Vào Chiều Sâu Tâm Linh 2
02:30:48 
Chìa Khóa Đi Vào Chiều Sâu Tâm Linh 3
02:31:58 
Tiếp Xúc Với Năng Lực Của Phút Giây Hiện Tại 1
02:39:08 
Tiếp Xúc Với Năng Lực Của Phút Giây Hiện Tại 2
02:41:44 
Hãy Loại Bỏ Thời Gian Tâm Lý 1
02:45:54 
Hãy Loại Bỏ Thời Gian Tâm Lý 2
02:46:48 
Sự Điên Rồ Của Thời Gian Tâm Lý
02:50:18 
Tiêu Cực Và Khổ Đau Phát Sinh 1
02:53:14 
Tiêu Cực Và Khổ Đau Phát Sinh 2
02:56:23 
Vượt Qua Hoàn Cảnh Sống Để Khám Phá Cuộc Sống Đích Thực Của Bạn
03:01:58 
Tất Cả Vấn Đề Của Bạn Chỉ Là Ảo Tưởng Của Trí Năng 1
03:03:36 
Tất Cả Vấn Đề Của Bạn Chỉ Là Ảo Tưởng Của Trí Năng 2
03:06:14 
Tất Cả Vấn Đề Của Bạn Chỉ Là Ảo Tưởng Của Trí Năng 3
03:08:53 
Bước Nhảy Vọt Trong Quá Trình Tỉnh Thức
03:11:12 
Niềm Vui Tự Tại
03:19:02 
Chú Thích Chương 3
03:21:40 
Chương 4 Chiến Lược Để Tránh Né Phút Giây Hiện Tại Của Trí Năng
03:26:56 
Vô Minh Thông Thường Và Vô Minh Sâu Đậm
03:35:41 
Những Người Da Trắng Ấy Đang Đi Tìm Cái Gì Vậy
03:38:41 
Hóa Giải Những Vô Minh Thông Thường
03:41:56 
Thoát Ly Khỏi Những Cảm Giác Bất Hạnh
03:54:26 
Dù Bất Kỳ Đang Ở Đâu Bạn Hãy Có Mặt Ở Đó Hoàn Toàn 1
04:04:36 
Dù Bất Kỳ Đang Ở Đâu Bạn Hãy Có Mặt Ở Đó Hoàn Toàn 2
04:14:36 
Mục Tiêu Đích Thực Cuộc Hành Trình Của Đời Bạn 1
04:17:36 
Mục Tiêu Đích Thực Cuộc Hành Trình Của Đời Bạn 2
04:18:56 
Quá Khứ Không Thể Sống Dậy
04:24:41 
Chú Thích Chương 4
04:35:40 
Chương 5 Trạng Thái Có Mặt Sâu Sắc Ở Hiện Tại 1
04:36:52 
Trạng Thái Có Mặt Sâu Sắc Ở Hiện Tại 2
04:39:02 
Ý Nghĩa Sự Mật Truyền Của Chờ Đợi Trong Cảnh Giác
04:42:25 
Cái Đẹp Phát Sinh Từ Sự Có Mặt Tĩnh Lặng Của Bạn 1
04:45:14 
Cái Đẹp Phát Sinh Từ Sự Có Mặt Tĩnh Lặng Của Bạn 2
04:48:14 
Nhận Thức Trạng Thái Tinh Chất Của Tâm 1
04:58:14 
Nhận Thức Trạng Thái Tinh Chất Của Tâm 2
05:02:44 
Đức Phật Hiện Thân Của Sự Hiện Hữu Siêu Phàm Của Bạn 1
05:06:19 
Đức Phật Hiện Thân Của Sự Hiện Hữu Siêu Phàm Của Bạn 2
05:10:45 
Chú Thích Chương 5
05:13:20 
Chương 6 Cơ Thể Năng Lượng Bên Trong Bạn
05:16:10 
Vượt Lên Trên Ngôn Từ
05:21:13 
Nhận Ra Bạn Chính Là Thực Tại Vô Hình Tướng Và Trường Cửu
05:26:05 
Tiếp Xúc Với Cơ Thể Năng Lượng Bên Trong 1
05:27:55 
Tiếp Xúc Với Cơ Thể Năng Lượng Bên Trong 2
05:28:58 
Chuyển Hóa Qua Cơ Thể Mình
05:36:18 
Bài Thuyết Pháp Về Thân Thể
05:38:09 
Tập Trung Sự Chú Ý Của Bạn Vào Cơ Thể Bên Trong
05:45:24 
Hãy Mở Lòng Bao Dung
05:50:54 
Sự Liên Hệ Giữa Bạn Với Cõi Vô Tướng
05:54:09 
Làm Chậm Quá Trình Lão Hóa
05:56:33 
Gia Tăng Hệ Thống Miễn Nhiễm
05:58:37 
Bài Tập 6B
06:01:01 
Để Hơi Thở Đưa Bạn Vào Bên Trong Cơ Thể Bạn
06:02:50 
Hãy Sử Dụng Trí Năng Của Bạn Một Cách Sáng Tạo
06:04:05 
Nghệ Thuật Lắng Nghe
06:06:41 
Chú Thích Chương 6
06:13:34 
Chương 7 Lối Vào Cõi Vô Tướng - Đi Sâu Vào Cơ Thể 01
06:17:17 
Đi Sâu Vào Cơ Thể 02
06:18:18 
Cội Nguồn Của Khí
06:22:58 
Giấc Ngủ Không Mộng Mị
06:26:08 
Các Lối Vào Khác
06:32:00 
Sự Tĩnh Mặc
06:34:35 
Không Gian
06:44:05 
Bản Chất Đích Thực Của Không Gian Và Thơi Gian
06:51:45 
Hãy Đến Với Cái Chết Một Cách Có Ý Thức
06:56:36 
Chú Thích Chương 7
07:01:19 
Chương 8 Quan Hệ Nam Nữ Trong Trạng Thái Tỉnh Thức
07:09:19 
Những Quan Hệ Yêu Ghét Tầm Thường
07:15:49 
Lòng Đam Mê Và Sự Tìm Về Trạng Thái Hợp Nhất
07:26:19 
Chuyển Hóa Một Quan Hệ Nghiện Ngập Sang Một Quan Hệ Đích Thực 01
07:32:18 
Chuyển Hóa Một Quan Hệ Nghiện Ngập Sang Một Quan Hệ Đích Thực 02
07:36:18 
Hãy Dùng Quan Hệ Luyến Ái Để Rèn Luyện Tâm Linh 01
07:41:18 
Hãy Dùng Quan Hệ Luyến Ái Để Rèn Luyện Tâm Linh 02
08:00:00 
Vì Sao Phụ Nữ Dễ Đi Đến Giác Ngộ Hơn Đàn Ông
08:06:00 
Hóa Giải Khối Khổ Đau Cộng Nghiệp Của Phụ Nữ 01
08:15:30 
Hóa Giải Khối Khổ Đau Cộng Nghiệp Của Phụ Nữ 02
08:18:50 
Phát Hiện Nỗi Khổ Đau Khi Nỗi Khổ Ấy Vừa Phát Sinh
08:26:05 
Chấm Dứt Quan Hệ Với Chính Mình 01
08:31:45 
Chấm Dứt Quan Hệ Với Chính Mình 02
08:34:20 
Chú Thích Chương 8 {Hết}
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

"Sức Mạnh Của Hiện Tại" được viết một cách súc tích và thâm thuý nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một cây hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ, vì quả thực chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều sâu sắc mà tác giả đã đưa ra. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đương đại nên "Sức Mạnh Của Hiện Tại" dễ dàng đi vào lòng độc giả. Cuốn sách này có năng lực rất lớn để giúp bạn chuyển hoá khổ đau và đưa bạn đến giải thoát.

"Sức Mạnh Của Hiện Tại" sẽ rất hữu ích và thực dụng nếu bạn đang có những khó khăn trong đời sống cá nhân, hay đời sống vợ chồng, cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó, xây dựng lại mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn. Thậm chí quyển sách này còn có khả năng giúp bạn thực hiện những ước mơ, hoài bão sâu kín ở trong bạn bấy nay. Và xa hơn nữa, "Sức mạnh của hiện tại" có thể giúp bạn thực hiện được mục đích tối hậu của một con người là nhận thức được bản chất chân thực của mình là gì.

Sức mạnh của hiện tại - The Power of now - tác phẩm nổi tiếng thế giới, được thời báo New York Times bình chọn là cuốn sách hay và bán chạy nhất, thực sự thiết thực và hữu ích cho cuộc sống tinh thần mọi người trong thời đại mới.

Chân lý mà bậc thầy về tâm linh - Eckhart Tolle, truyền tải trong tác phẩm đặc biệt này chính là phân tích được nỗi đau khổ tinh thần của con người xảy ra triền miên khi luôn chìm đắm suy nghĩ vào quá khứ và không nhận thức được giá trị và sức mạnh của Hiện tại. Khi tập trung vào hiện tại, bạn sẽ vượt lên tất cả những suy nghĩ tiêu cực, tìm được bản ngã của mình và tinh thần của bạn sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Cuốn sách là người đồng hành giúp bạn tìm về với chính mình. Bạn sẽ bất ngờ khám phá ra những chân giá trị quý báu mà chính bạn đang có sẵn nhưng bạn đã không nhận ra. Cuốn sách là kim chỉ nam cho tất cả chúng ta tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống và cảm nhận những giá trị tươi đẹp vốn có.***

Eckhart Tolle là một nhà tâm linh, nổi tiếng nhất với vai trò tác giả cuốn sách The Power of Now và A New Earth. Năm 2011, ông được nhà sách Watkins Books xem là người có ảnh hưởng nhất thế giới về tâm linh. Năm 2008, một bài viết của The New York Times đã gọi Tolle là "tác giả về tâm linh nổi tiếng nhất nước Mỹ".

Tìm mua: Sức Mạnh Của Hiện Tại

Eckhart Tolle từng nói rằng ông đã bị trầm cảm trong phần lớn cuộc đời của mình cho đến khi trải qua "một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc" năm ông hai mươi chín tuổi, làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính mình và hướng đi của đời ông. Ông đã dành vài năm sau đó để tìm hiểu và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này, rồi trở thành một vị thầy tâm linh. Ông đã bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên của mình, The Power of Now, được phát hành vào năm 1997 và đã lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất (Best Sellers) của New York Times. Năm 2003, cuốn sách đã dẫn đầu danh sách này.

Tính đến năm 2009 riêng tại Bắc Mỹ, số lượng tiêu thụ của The Power of Now và A New Earth được ước tính lần lượt là 3 triệu và 5 triệu bản. Sách của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác trên khắp thế giới. Từ năm 1995 đến nay, ông cư ngụ tại Vancouver, Canada.

Tôi chẳng được tích sự gì cho lắm trong quá khứ và cũng hiếm khi thắc mắc về điều đó; tuy nhiên tôi xin phép kể sơ lược về hoàn cảnh ra đời tập sách này.

Mãi cho đến tuổi ba mươi, tôi luôn sống trong tâm trạng hầu như không ngừng lo âu, thỉnh thoảng gặp phải những thời kỳ u uất đến mức chỉ muốn tự sát cho rảnh nợ. Nay nhắc lại tôi tưởng chừng như mình đang nói về quãng đời quá khứ xa lạ nào đó hay về cuộc đời của một ai khác vậy.

Một hôm vào năm tôi 29 tuổi, tôi thức giấc lúc nửa đêm với cảm giác cực kỳ kinh hãi. Trước kia tôi thường thức giấc với cảm giác như vậy nhiều lần, nhưng lần này cảm giác ấy mãnh liệt chưa từng có. Sự im lặng của đêm khuya, dáng vẻ lờ mờ của đồ đạc trong căn phòng tối, tiếng xe hơi rì rầm từ xa vọng lại - mọi thứ rất xa lạ, rất thù nghịch, và hoàn toàn vô nghĩa đến nỗi tôi cảm thấy ghê tởm mọi thứ. Nhưng cái làm tôi ghê tởm nhất chính là sự tồn tại của bản thân mình. Tiếp tục sống với gánh nặng khốn khổ này để làm gì? Tại sao tôi cứ phải lao vào cuộc đấu tranh không phút ngơi nghỉ này cơ chứ? Tôi cảm thấy tận đáy lòng mình sự chờ mong bị hủy diệt, để không còn phải tồn tại nữa, giờ đây còn mạnh mẽ hơn cả bản năng muốn tiếp tục sống.

Ý tưởng lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi là: “Tôi không thể sống với mình được nữa”. Rồi tôi chợt nảy ra một ý nghĩ thật kỳ quặc: “Tôi là một hay hai người? Nếu tôi không thể sống với chính mình, vậy thì hẳn phải có đến hai cái tôi: Tôi và cái tôi của mình, là cái tôi không thể chung sống được. Nhưng có lẽ chỉ có một cái là thật thôi”.

Sự nhận biết kỳ lạ này làm tôi sững sờ đến nỗi tâm trí đột nhiên ngừng bặt. Tôi vẫn ý thức trọn vẹn, nhưng không còn suy nghĩ nữa. Rồi tôi thấy mình như bị cuốn hút vào một cơn lốc xoáy trùng trùng năng lượng. Thoạt đầu cơn lốc ấy chuyển động rồi gia tốc dần lên. Tôi cảm thấy cực kỳ khiếp hãi, cơ thể tôi bắt đầu run lên cầm cập. Tôi nghe thấy tiếng nói: “Chống cự vô ích”, như thể phát ra từ bên trong lồng ngực mình. Tôi thấy mình bị hút vào một khoảng không trống rỗng, như thể khoảng trống ấy ở bên trong chứ chẳng phải bên ngoài người tôi. Thình lình không còn nỗi sợ hãi nào nữa, rồi tôi để mình rơi tọt vào khoảng không trống rỗng ấy. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Trước đây tôi chưa bao giờ được nghe một âm điệu du dương đến thế. Cùng lúc ấy, mặc dù mắt vẫn còn nhắm mà tôi lại thấy hình ảnh một viên kim cương quý giá. Phải, nếu viên kim cương có thể phát ra tiếng thì âm điệu phải như thế. Tôi mở mắt. Tia nắng ban mai xuyên qua tấm màn. Chẳng có ý nghĩa nào trong đầu, tôi cảm thấy vô vàn ánh sáng tràn ngập hơn hẳn bình thường. Ánh sáng êm dịu xuyên qua tấm màn kia chính là tình yêu. Nước mắt tôi trào ra. Tôi đứng dậy đi tới đi lui quanh căn phòng. Tôi nhận ra căn phòng quen thuộc, nhưng đồng thời tôi biết rằng mình chưa thực sự thấy như vậy trước kia. Mọi thứ đều tươi tắn, tinh khôi, như thể vừa mới bước vào hiện hữu. Tôi nhặt vài thứ lên, một cây bút chì, một chai nước uống, kinh ngạc trước vẻ mỹ miều và sinh động của chúng.

Ngày hôm đó tôi đi quanh thành phố với cảm giác vô cùng kinh ngạc trước sự diệu kỳ của cuộc sống trên trái đất, như thể tôi vừa mới được sinh ra trên cõi đời này vậy.

Trong những tháng kế tiếp, tôi sống trong trạng thái thanh bình và hạnh phúc sâu sắc, không hề gián đoạn. Sau đó nó giảm thiểu cường độ dần dần, hoặc có vẻ như vậy bởi vì trạng thái đó đã trở thành tự nhiên. Tôi vẫn có thể sinh hoạt trong cuộc sống bình thường, dù tôi nhận ra rằng những gì mình đã từng làm chẳng thêm được gì vào cái tôi vốn đã sẵn có.

Dĩ nhiên, tôi biết điều gì đó có ý nghĩa thật sâu đậm đã xảy ra cho mình, nhưng lúc ấy tôi không hiểu được nó. Mãi vài năm sau đó, nhờ đọc nhiều tác phẩm bàn về tâm linh và tiếp xúc với nhiều vị đạo sư tôi mới biết mọi người đang tìm kiếm các biến cố đã xảy ra cho tôi. Tôi hiểu rằng áp lực thống khổ kinh khủng đêm hôm đó đã buộc ý thức của tôi xóa tan ảo tưởng đồng hóa tâm trí vào Cái Tôi khốn khổ và đầy sợ hãi. Sự giải trừ đó toàn triệt đến nỗi Cái Tôi giả tạo khốn khổ này tức thì sụp đổ, giống như nắp van vọt ra khỏi món đồ chơi căng đầy hơi. Cái còn sót lại khi ấy chính là bản tính chân thật của tôi, là bản thể hiện tiền vĩnh hằng của tôi: tức là ý thức trong trạng thái thuần khiết trước khi đồng hóa với hình tướng bên ngoài. Về sau tôi cũng học được cách tiến vào lãnh địa phi thời gian và vĩnh cửu nội tại, mà khởi thủy tôi thấy giống như một khoảng không trống rỗng và vẫn hoàn toàn ý thức mọi việc. Tôi lưu trú trong trạng thái hạnh phúc và kỳ diệu không thể tả được, nó còn sung mãn hơn cả kinh nghiệm ban sơ mà tôi vừa kể trên nữa. Có dạo tôi không còn điều kiện mưu sinh nào cả, lại chẳng có quan hệ thân thuộc gì, không việc làm, không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Tôi trải qua gần hai năm ngồi trên ghế đá công viên trong trạng thái hân hoan mãnh liệt nhất.

Nhưng kinh nghiệm dù có đẹp đẽ thế mấy đi nữa cũng đến rồi đi. Có lẽ điều quan trọng hơn bất cứ kinh nghiệm nào khác là dòng chảy thanh bình chẳng bao giờ rời khỏi tôi kể từ lúc đó. Có lúc nó rất mãnh liệt, hầu như sờ thấy được, và người khác cũng có thể cảm nhận được. Có lúc nó chìm khuất bên dưới, giống như một giai điệu xa xôi.

Sau này, đôi khi có người đến gặp tôi nói rằng: “Tôi muốn có được thứ đã xảy đến cho ông, liệu ông có thể tặng lại cho tôi, hay chỉ bảo cho tôi cách tìm thấy nó không?”. Và tôi đáp: “Bạn vốn đã sẵn có rồi. Bạn không cảm nhận được chỉ vì tâm trí bạn quá huyên náo đó thôi”. Câu trả lời ấy sau này được triển khai thành tập sách bạn đang cầm trong tay đây.

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Eckhart Tolle":

  1. Quyền Năng Của Bây Giờ
  2. Sức Mạnh Của Hiện Tại
  3. Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng
  4. Thức Tỉnh Mục Đích Sống

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Sức Mạnh Của Hiện Tại PDF của tác giả Eckhart Tolle nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Sức Mạnh Của Hiện Tại

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Self Help - Khởi Nghiệp (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng