Voucher Live Close
Ảnh bìa sách Quyền Năng Của Bây Giờ

QUYỀN NĂNG CỦA BÂY GIỜ

Tác giả : Eckhart Tolle

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 142

Lượt xem/nghe : 1388

Lượt đọc : 485

Lượt tải : 183

Lượt tải AudioBook : 109

Kích thước : 1.21 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 14:22

Cập nhật lúc : 17:02pm 14/09/2022


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Quyền Năng Của Bây Giờ

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

Mục lục

Lời tựa... i

Giới thiệu... 1

Nguồn gốc cuốn sách này. 1

Chân lí là ở bên trong bạn. 5

Tìm mua: Quyền Năng Của Bây Giờ

1. Bạn không là tâm trí của mình.. 11

Chướng ngại l ớn nhất cho chứng ngộ... 11

Giải phóng bản thân khỏi tâm trí... 19

Chứng ngộ: vươn lên trên ý nghĩ.. 24

Xúc động: phản ứng của thân thể với tâm trí.. 28

2. Ý thức: con đường ra khỏi cái đau... 39

Không tạo ra nhiều cái đau trong hiện tại.. 39

Sự đồng nhất b ản ngã với cái đau thân thể. 42

Nguồn gốc của sợ hãi. 44

Việc tìm ki ếm c ủa b ản ngã v ề cái toàn th ể.. 47

Đi sâu h ơn vào bây gi ờ. 49

Đừng tìm cái ta c ủa b ạn trong tâm trí. 49

Ch ấm d ứt ảo tưởng v ề th ời gian.. 51

Không cái gì t ồn t ại bên ngoài Bây gi ờ.. 52

Chìa khoá cho chi ều hướng tâm linh.. 54

Truy nh ập vào quy ền n ăng c ủa bây gi ờ... 56

Buông b ỏ th ời gian tâm lí.. 60

Cái điên khùng c ủa th ời gian tâm lí.. 63

Tiêu c ực và đau kh ổ có g ốc r ễ trong th ời gian. 64

Tìm ra cu ộc s ống bên dưới tình hu ống cu ộc s ống 67

M ọi v ấn đề đều là ảo tưởng c ủa tâm trí. 70

Bước nh ảy lượng t ử trong cu ộc cách m ạng c ủa tâm th ức... 73

Ni ềm vui c ủa hi ện h ữu... 74

4. Chi ến lược tâm trí để tránh bây gi ờ... 79

Đánh m ất bây gi ờ: ảo tưởng c ốt lõi. 79

Vô th ức thông thường và vô th ức sâu... 81

H ọ đang tìm ki ếm cái gì?.. 84

Làm tan bi ến vô th ức thông thường... 86

Thoát kh ỏi b ất h ạnh. 87

Dù b ạn ở đâu, hãy ở đó toàn b ộ... 93

M ục đích bên trong c ủa hành trình cu ộc s ống c ủa b ạn... 101

Quá kh ứ không th ể t ồn t ại trong hi ện di ện c ủa b ạn. 103

5. Tr ạng thái c ủa hi ện di ện... 107

Nó không ph ải là điều b ạn nghĩ nó là. 107

Ý nghĩa bí truy ền c ủa "ch ờ đợi". 109

Cái đẹp n ảy sinh trong s ự tĩnh l ặng c ủa s ự hi ện di ện c ủa b ạn. 111

Nh ận ra tâm th ức thu ần khi ết.. 113

Christ: th ực t ại c ủa s ự hi ện di ện thiêng liêng c ủa b ạn..………. 120

6. Thân th ể bên trong. 125

Hãy là cái ta sâu nh ất c ủa b ạn.. 125

Nhìn ra ngoài l ời... 127

Tìm ra cái vô hình c ủa b ạn và th ực t ại không th ể hu ỷ di ệt được... 129

N ối v ới thân th ể bên trong. 131

Bi ến đổi qua thân th ể... 133

Bài thuy ết pháp v ề thân th ể.. 136

Hãy b ắt r ễ sâu bên trong. 137

Trước khi b ạn đi vào thân th ể, hãy tha th ứ... 140

M ối n ối c ủa b ạn v ới cái không bi ểu l ộ.. 143

Làm ch ậm l ại ti ến trình lão hoá. 144

Làm m ạnh thêm h ệ th ống mi ễn nhi ễm.. 146

Hãy để h ơi th ở đưa b ạn vào thân th ể. 148

S ử d ụng sáng t ạo tâm trí.. 149

Ngh ệ thu ật c ủa l ắng nghe. 149

| iii 27/02/2010 - 1/ 2 iv

|

7. Lối cổng vào cái Không biểu lộ.. 151

Đi sâu vào trong thân thể.. 151

Cội nguồn của Khí... 153

Giấc ngủ không mơ... 155

Các cổng khác.. 157

Im lặng.. 159

Không gian. 160

Bản chất thật của không gian và thời gian.. 165

Chết có ý thức... 168

8. Mối quan hệ chứng ngộ... 171

Đi vào Bây giờ từ bất kì chỗ nào bạn đang ở. 171

Quan hệ yêu/ghét. 174

Si mê và việc đi tìm cái toàn thể... 177

Từ mối quan hệ si mê tới chứng ngộ.. 181

Mối quan hệ như việc thực hành tâm linh. 185

Tại sao đàn bà lại gần chứng ngộ hơn.. 194

Làm tan biến cái đau thân thể nữ giới tập thể... 197

Từ bỏ mối quan hệ với bản thân mình... 204

9. Bên ngoài hạnh phúc và bất hạnh có an bình... 209

Cái tốt cao hơn bên ngoài tốt và xấu.. 209

Chấm dứt vở kịch cuộc sống của bạn. 213

Vô thường và vòng đời.. 216

Dùng và buông bỏ điều tiêu cực... 223

Bản chất của từ bi. 231

Hướng tới một trật tự khác của thực tại. 234

10. Ý nghĩa của buông xuôi.. 243

Chấp nhận Bây giờ.. 243

Từ năng lượng tâm trí tới năng lượng tâm linh.. 250

Buông xuôi trong mối quan hệ cá nhân. 253

Biến đổi bệnh tật thành chứng ngộ... 258

Khi thảm hoạ xảy tới. 260

Biến đổi đau khổ thành an bình.. 262

Con đường của nỗi thống khổ. 267

Quyền năng chọn lựa.. 270

Bạn ở đây để tạo khả năng cho mục đích thiêng liêng của vũ trụ được lộ ra.

Đó chính là việc bạn quan trọng thế nào!

Eckhart Toll

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Eckhart Tolle":

  1. Quyền Năng Của Bây Giờ
  2. Sức Mạnh Của Hiện Tại
  3. Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng
  4. Thức Tỉnh Mục Đích Sống

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Quyền Năng Của Bây Giờ PDF của tác giả Eckhart Tolle nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Quyền Năng Của Bây Giờ

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng