Ảnh bìa sách Những Vấn Đề Của Thời Đại

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THỜI ĐẠI

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 195

Lượt xem/nghe : 18

Lượt đọc : 14

Lượt tải : 4

Kích thước : 3.25 MB

Tạo lúc : Thu, 13/10/2022 17:46

Thể loại :— Sự bộc phát của nhân số trong nửa thế kỷ nay binh khủng ra sao? Tài nguyên của địa cầu sắp kiệt?

- Bao lâu nữa nhân loại sẽ đổi?

- Bao lâu nữa trái đất không còn ở được nửa vì họa nhiễm độc

- Có nên đội quân dịch ra dàn dịch, ngưng sự chế tạo vũ khi đề chống nạn đói không?

- Nhân loại đã trải qua những thời đại nào? Thời đại hậu kỹ nghệ đã bắt đầu chưa?

- Tới cuối thế kỷ này thế giới sẽ ra sao? —*Những phát minh nào đã làm thay đồi hỗn xã hội?

- Có chiến tranh nguyên tử không? Nếu có thì hậu quả ra sao? - Thế kỷ thứ XXI sẽ thấy những úc luộng nàn?

Nhân loại sẽ đi về đâu? vần on...

Đó là những vấn đề của thời đại mà mọi dàn tộc phải chung sức nhau giải quyết ngay từ bây giờ nếu không thì quá trễ.

Trong lập này chúng tôi dùng những tài liệu mới nhất của những nhà bác học có uy tin nhất trên thế giới đề giúp độc giả nhận định cho rõ thời đại của chúng ta rồi suy ngẫm, làm một lẽ sống, một lối sống cho dân tộc, cho chính mình. Tiếng súng đã tạm im trên đầy non sông của chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta, hạng người có học thức trong bất kỳ ngành hoạt động nào, phải nhìn xa đề định một hướng đi, tự làm chủ minh, may ra khỏi bị lôi cuốn trong cơn lốc của thế giới.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Những Vấn Đề Của Thời Đại PDF của tác giả Nguyễn Hiến Lê nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Khoa Học - Kỹ Thuật (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng