Ảnh bìa sách Con Đường Giác Ngộ

CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

Tác giả : Thích Thông Phương

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 116

Lượt xem/nghe : 65

Lượt đọc : 30

Lượt tải : 11

Kích thước : 1.2 MB

Tạo lúc : Tue, 27/09/2022 11:21

Thể loại :Sách nói Con Đường Giác Ngộ:
Tua đến thời gian chính xác:
Hẹn giờ tắt nhạc:
Mục lục sách nói
00:00:00
Con Đường Giác Ngộ
00:25:45
Thế Gian Vô Thường
00:50:15
Thừa Kế Nghiệp
01:25:32
Cái Mê Truyền Kiếp
01:56:14
Phát Tâm Bồ Đề
02:15:24
Phát Tâm Bồ Đề (Phần Tiếp)
02:41:53
Yếu Chỉ Tâm Kinh
03:07:40
Tam Nhân Phật Tánh
03:31:36
Tam Nhân Phật Tánh (Phần Tiếp)
03:50:08
Phật Pháp Đến Để Mà Thấy
04:12:47
Thiền Là Sống Ngay Thực Tại
04:45:07
Cái Biết Sáng Ngời Muôn Thuở
05:02:28
Cái Biết Sáng Ngời Muôn Thuở (Phần Tiếp)
05:37:44
Giải Thoát Tri Kiến

Học Phật là học giác ngộ. Tu Phật là đi trên đường giác ngộ. Bởi đạo Phật là đạo giác ngộ. Như vậy, giác ngộ là điều không thể thiếu đối với người học Phật và tu Phật. Nhưng giác ngộ có cạn, có sâu, tùy theo trình độ của người. Giác ngộ thế gian vô thường, giác ngộ nghiệp báo, giác ngộ mê lầm chấp ngã, giác ngộ nghĩa KHÔNG của Bát- nhã, giác ngộ Phật tánh nơi mỗi chúng sinh, giác ngộ chân tâm rõ ràng thường biết...Đây là ánh sáng giác ngộ dẫn đường cho chúng sinh trở về cội nguồn chân thật xưa nay đã tự quên mất.

CON ĐƯỜNG GIÁC NGÔ, là tập sách được ghi lại từ những bài giảng, mong rằng sẽ đem lại một chút ánh sáng trên đường giác ngộ cho người trở về quê Giác.

Tuy nhiên, con đường giác ngộ chân thật vốn không nằm trên những chữ nghĩa chết này, mà ở ngay trong tâm của mỗi người. Do đó để có được những bước đi chắc thật, người học Phật phải là những hành giả thực sự, chớ không thể chỉ tự hài lòng trên kiến thức văn tự. Những dòng chữ này không thể ghi lại ánh sáng giác ngộ chân thật.

Người học cần mở sáng “con mắt Tuệ” nơi chính mình.

Và công đức pháp thí này xin được hồi hướng cho tất cả!

Thiền Viện Trúc Lâm

Mừng Ngày Phật Thành Đạo

Năm Canh Dần- 2010

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Con Đường Giác Ngộ PDF của tác giả Thích Thông Phương nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng