Voucher Live Close
Ảnh bìa sách Tạng Thư Sống Chết

TẠNG THƯ SỐNG CHẾT

Tác giả : Sogyal Rinpoche

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 339

Lượt xem/nghe : 1829

Lượt đọc : 677

Lượt tải : 256

Lượt tải AudioBook : 101

Kích thước : 1.77 MB

Tạo lúc : Sat, 04/12/2021 14:20

Cập nhật lúc : 14:04pm 31/10/2022


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Tạng Thư Sống Chết

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Lời Giới Thiệu
00:17:26 
Trong Tấm Gương Của Cái Chết
00:34:36 
Cái Chết Trong Thế Giới Tân Tiến
00:47:17 
Cuộc Hành Trình
01:00:42 
Vô Thường
01:43:04 
Tư Duy Và Thay Đổi
02:01:05 
Nhịp Tim Của Thần Chết
02:26:02 
Bản Chất Của Tâm
02:58:40 
Nhìn Vào Trong
03:14:01 
Đưa Tâm Về Nhà
03:53:26 
Ba Phương Pháp Thiền Quán
04:08:54 
Ý Tưởng Và Cảm Xúc
04:34:41 
Tiến Hóa, Nghiệp Và Tái Sinh
05:04:03 
Nghiệp
05:08:35 
Thiện Tâm
05:27:07 
Tái Sinh Tại Tây Tạng
06:04:01 
Đời Này
06:55:34 
Con Đường Tâm Linh
07:06:41 
Tự Tánh Sâu Xa Của Tâm
07:34:28 
Thiền Định
08:09:00 
Lời Khuyên Tâm Huyết
08:57:24 
Lòng Bi Mẫn
09:21:52 
Lòng Từ
09:58:43 
Tìm Một Pháp Tu
10:25:00 
Những Hành Trì Cho Người Sắp Chết
11:03:27 
Ân Sủng Của Sự Cầu Nguyện
11:28:48 
Tiến Trình Chết
12:10:55 
Nền Tảng
13:01:16 
Tia Sáng Nội Tại
13:45:46 
Bardo Tái Sinh
14:04:39 
Năng Lực Của Tâm
14:24:28 
Giúp Đỡ Sau Khi Chết
15:10:03 
Một Pháp Môn Trọng Yếu
15:27:46 
Kinh Nghiệm Cận Tử
16:04:43 
Délok - Một Kinh Nghiệm Cận Tử Của Tây Tạng
16:26:17 
Tiến Trình Phổ Quát
16:58:08 
Năng Lực Hỷ Lạc
17:19:06 
Sứ Giả Hoà Bình
17:55:13 
Những Câu Hỏi Về Cái Chết
18:16:59 
Hai Mẩu Chuyện
18:48:35 
Hai Bài Thần Chú
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: SỐNG

1. TRONG TẤM GƯƠNG CỦA CÁI CHẾT

CÁI CHẾT TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN

CUỘC HÀNH TRÌNH QUA SỐNG CHẾT

Tìm mua: Tạng Thư Sống Chết

2. VÔ THƯỜNG

ẢO TƯỞNG LỚN

SỰ LƯỜI BIẾNG NĂNG ĐỘNG

ĐỐI MẶT CÁI CHẾT

XEM TRỌNG CUỘC ĐỜI

MÂY MÙA THU

3. TƯ DUY VÀ THAY ĐỔI

CHẤP NHẬN CÁI CHẾT

SỰ THAY ĐỔI SÂU XA TRONG TÂM ĐỂ

NHỊP TIM CỦA THẦN CHẾT

LÀM VIỆC VỚI NHỮNG ĐỔI THAY

TINH THẦN CHIẾN SĨ

THÔNG ĐIỆP CỦA VÔ THƯỜNG TRONG CÁI CHẾT CÓ NIỀM HY VỌNG

4. BẢN CHẤT CỦA TÂM

TÂM VÀ TỰ TÍNH CỦA TÂM

BẦU TRỜI VÀ NHỮNG ĐÁM MÂY

BỐN LỖI

NHÌN VÀO TRONG

NHỮNG HỨA HẸN CỦA GIÁC NGỘ

5. ĐƯA TÂM VỀ NHÀ

LUYỆN TÂM

TRỌNG TÂM CỦA THIỀN ĐỊNH

LUYỆN TẬP CHÁNH NIỆM

SỰ BÌNH AN TỰ NHIÊN

PHƯƠNG PHÁP TRONG THIỀN

THẾ NGỒI

BA PHƯƠNG PHÁP THIỀN QUÁN

TÂM TRONG THIỀN ĐỊNH

QUÂN BÌNH TẾ NHỊ

Ý TƯỞNG VÀ CẢM XÚC: SÓNG VÀ ĐẠI DƯƠNG

KINH NGHIỆM

NGHỈ NGƠI

HÒA NHẬP THIỀN VỚI HÀNH ĐỘNG

NGUỒN CẢM HỨNG

6. TIẾN HÓA, NGHIỆP VÀ TÁI SINH

VÀI “BẰNG CHỨNG” VỀ TÁI SINH

TÍNH TƯƠNG TỤC CỦA TÂM THỨC

NGHIỆP

THIỆN TÂM

TÍNH SÁNG TẠO

TRÁCH NHIỆM

TÁI SINH TẠI TÂY TẠNG

7. BARDO VÀ NHỮNG THỰC TẠI KHÁC

BARDO HAY CÕI BARDO

BẤT TRẮC VÀ CƠ HỘI

NHỮNG THỰC TẠI KHÁC

SỐNG CHẾT TRONG LÒNG BÀN TAY

8. ĐỜI NÀY: CÕI BARDO TỰ NHIÊN

CÁI THẤY DO NGHIỆP LỰC

LỤC ĐẠO

CÁNH CỬA NHẬN THỨC

TUỆ GIÁC VÔ NGÃ

CÁI NGÃ TRÊN ĐƯỜNG TÂM LINH

HƯỚNG ĐẠO MINH TRIẾT

BA KHÍ CỤ CỦA TRÍ TUỆ

NHỮNG HOÀI NGHI TRÊN ĐƯỜNG

9. CON ĐƯỜNG TÂM LINH

TÌM ĐƯỜNG

THEO MỘT CON ĐƯỜNG

BẬC THẦY

NĂNG LỰC CỦA LÒNG SÙNG KÍNH

DÒNG ÂN SỦNG

PHÉP ĐẠO SƯ DU GIÀ; HÒA VỚI TÂM TRÍ TUỆ CỦA BẬC THẦY

10. TỰ TÁNH SÂU XA CỦA TÂM

CÁI THẤY

THIỀN ĐỊNH

HÀNH

THÂN THỂ CẦU VỒNG

PHẦN HAI: CHẾT

11. LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT VỀ VIỆC GIÚP ĐỠ NGƯỜI SẮP CHẾT

CHỨNG TỎ TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN

NÓI THẬT

SỢ CHẾT

CÔNG VIỆC CHƯA XONG

NÓI LỜI TỪ BIỆT

TIẾN ĐẾN MỘT CÁI CHẾT BÌNH AN

12. LÒNG BI MẪN: VIÊN NGỌC NHƯ Ý

CÁI HỢP LÝ CỦA BI MẪN

CÂU CHUYỆN VỀ TONGLEN VÀ NĂNG LỰC TÂM ĐẠI BI

LÀM SAO ĐỂ ĐÁNH THỨC TÂM ĐẠI BI

NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA TONGLEN

PHÁP TU TONGLEN SƠ KHỞI

PHÁP TONGLEN CHÍNH THỨC

TONGLEN CHO MỘT NGƯỜI SẮP CHẾT

BÍ QUYẾT THÁNH LINH

13. GIÚP ĐỠ TINH THẦN CHO NGƯỜI CHẾT

BÊN CẠNH TỬ SÀNG

ÐEM LẠI HY VỌNG VÀ TÌM SỰ THA THỨ

TÌM MỘT PHÁP TU

PHÁP CHUYỂN DI TÂM THỨC “PHOWA”

DÙNG PHÁP CHUYỂN DI ĐỂ GIÚP NGƯỜI SẮP CHẾT

CỐNG HIẾN CÁI CHẾT CỦA CHÚNG TA

14. NHỮNG HÀNH TRÌ CHO NGƯỜI SẮP CHẾT

GIÂY PHÚT CHẾT

BUÔNG XẢ ÁI LUYẾN (RÀNG BUỘC)

THỂ NHẬP SỰ TỈNH GIÁC SÁNG SUỐT

NHỮNG CHỈ DẪN VÀO LÚC HẤP HỐI

HÀNH TRÌNH CHO NGƯỜI SẮP CHẾT

PHOWA: PHÁP CHUYỂN DI TÂM THỨC

ÂN SỦNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN VÀO LÚC CHẾT

BẦU KHÔNG KHÍ ĐỂ CHẾT

TỪ GIÃ THÂN XÁC

15. TIẾN TRÌNH CHẾT

THỌ MẠNG TẬN

CHẾT PHI THỜI

TRUNG GIAN ĐAU ĐỚN CỦA SỰ CHẾT

TIẾN TRÌNH CHẾT

TƯ THẾ CHẾT

SỰ TAN RÃ BÊN TRONG

CÁI CHẾT CỦA “CÁC ĐỘC TỐ”

PHẦN BA: CHẾT VÀ TÁI SINH

16. NỀN TẢNG

NỀN TẢNG CỦA TÂM PHÀM TÌNH

MẸ CON GẶP GỠ

THỜI GIAN CỦA ÁNH SÁNG CĂN BẢN

CÁI CHẾT CỦA MỘT BẬC THẦY

17. TIA SÁNG NỘI TẠI

BỐN GIAI ĐOẠN CỦA PHÁP TÁNH

HIỂU NGỘ PHÁP TÁNH

SỰ TRỰC NHẬN

18. BARDO TÁI SANH

THÂN Ý SANH

NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA CÕI TRUNG ẤM

ÐỘ DÀI CỦA TRUNG ẤM TÁI SANH

PHÁN XÉT

NĂNG LỰC CỦA TÂM

TÁI SANH

19. GIÚP ĐỠ SAU KHI CHẾT

KHI NÀO TA CÓ THỂ GIÚP

TA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ NHƯ THẾ NÀO

SỰ THẤU THỊ CỦA NGƯỜI CHẾT

CÁCH TÂY TẠNG CẦU SIÊU NGƯỜI CHẾT

GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐAU BUỒN

MỘT PHÁP MÔN TRỌNG YẾU

MỞ RỘNG CÕI LÒNG

CHẤM DỨT ĐAU BUỒN VÀ RÚT BÀI HỌC TỪ NỖI BUỒN ĐAU

20. KINH NGHIỆM CẬN TỬ: NẤC THANG LÊN TRỜI

BÓNG TỐI VÀ ĐƯỜNG HẦM

ÁNH SÁNG

ÐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VỚI TRUNG ẤM TÁI SANH

DÉLOK: MỘT KINH NGHIỆM CẬN TỬ CỦA TÂY TẠNG

THÔNG ĐIỆP CỦA KINH NGHIỆM CẬN TỬ

Ý NGHĨA KINH NGHIỆM CẬN TỬ

21. TIẾN TRÌNH PHỔ QUÁT

NHỮNG MẶC KHẢI CỦA CÁC TRUNG ẤM

TIẾN TRÌNH TRONG GIẤC NGỦ

TIẾN TRÌNH TRONG TƯ TƯỞNG VÀ CẢM XÚC

TIẾN TRÌNH TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

NĂNG LỰC HỶ LẠC

MỞ RA CÁI THẤY TOÀN DIỆN

PHẦN BỐN: TỔNG KẾT

22. SỨ GIẢ HÒA BÌNH

PHỤ LỤC MỘT - NHỮNG CÂU HỎI VỀ CÁI CHẾT

GIỮ CHO SỐNG

ĐỂ CHO CHẾT

CHỌN GIẢI PHÁP CHẾT

PHỤ LỤC HAI - HAI MẨU CHUYỆN

DOROTHY

RICK

PHỤ LỤC BA - HAI BÀI THẦN CHÚ

THẦN CHÚ KIM CANG THƯỢNG SƯ

THẦN CHÚ CỦA ĐẠI BI TÂM OM MANI PADME HUM

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tạng Thư Sống Chết PDF của tác giả Sogyal Rinpoche nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Tạng Thư Sống Chết

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng