Voucher Live Close
shopee Close
Sách Sách Của Enoch (Enoch) - Sách Nói, PDF Download, Thư Viện Sách Điện Tử
Ảnh bìa sách Sách Của Enoch

SÁCH CỦA ENOCH

Tác giả : Enoch

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 63

Lượt xem/nghe : 7149

Lượt đọc : 3185

Lượt tải : 540

Lượt tải AudioBook : 255

Kích thước : 815 KB

Tạo lúc : Fri, 14/04/2023 11:44


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Sách Của Enoch

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Sách Hê-Nóc - Chương 1
00:04:39 
Sách Hê-Nóc - Chương 2
00:05:59 
Sách Hê-Nóc - Chương 3
00:07:47 
Sách Hê-Nóc - Chương 4
00:09:11 
Sách Hê-Nóc - Chương 5
00:10:45 
Sách Hê-Nóc - Chương 6
00:14:33 
Sách Hê-Nóc - Chương 7
00:19:19 
Sách Hê-Nóc - Chương 8
00:21:38 
Sách Hê-Nóc - Chương 9
00:25:56 
Sách Hê-Nóc - Chương 10
00:33:30 
Sách Hê-Nóc - Chương 11
00:34:59 
Sách Hê-Nóc - Chương 12
00:37:52 
Sách Hê-Nóc - Chương 13
00:41:44 
Sách Hê-Nóc - Chương 14
00:50:16 
Sách Hê-Nóc - Chương 15
00:55:02 
Sách Hê-Nóc - Chương 16
00:57:25 
Sách Hê-Nóc - Chương 17
01:00:06 
Sách Hê-Nóc - Chương 18
01:04:47 
Sách Hê-Nóc - Chương 19
01:06:53 
Sách Hê-Nóc - Chương 20
01:08:52 
Sách Hê-Nóc - Chương 21
01:12:33 
Sách Hê-Nóc - Chương 22
01:18:32 
Sách Hê-Nóc - Chương 23
01:20:12 
Sách Hê-Nóc - Chương 24
01:25:32 
Sách Hê-Nóc - Chương 25
01:28:02 
Sách Hê-Nóc - Chương 26
01:30:21 
Sách Hê-Nóc - Chương 27
01:31:54 
Sách Hê-Nóc - Chương 28
01:33:38 
Sách Hê-Nóc - Chương 29
01:35:06 
Sách Hê-Nóc - Chương 30
01:37:07 
Sách Hê-Nóc - Chương 31
01:40:01 
Sách Hê-Nóc - Chương 32
01:42:19 
Sách Hê-Nóc - Chương 33
01:44:04 
Sách Hê-Nóc - Chương 34
01:45:20 
Sách Hê-Nóc - Chương 35
01:46:56 
Sách Hê-Nóc - Chương 36
01:48:29 
Sách Hê-Nóc - Chương 37
01:50:54 
Sách Hê-Nóc - Chương 38
01:53:39 
Sách Hê-Nóc - Chương 39
01:58:22 
Sách Hê-Nóc - Chương 40
02:02:02 
Sách Hê-Nóc - Chương 41
02:07:20 
Sách Hê-Nóc - Chương 42
02:09:01 
Sách Hê-Nóc - Chương 43
02:11:03 
Sách Hê-Nóc - Chương 44
02:12:15 
Sách Hê-Nóc - Chương 45
02:15:15 
Sách Hê-Nóc - Chương 46
02:19:49 
Sách Hê-Nóc - Chương 47
02:22:25 
Sách Hê-Nóc - Chương 48
02:28:09 
Sách Hê-Nóc - Chương 49
02:30:14 
Sách Hê-Nóc - Chương 50
02:32:34 
Sách Hê-Nóc - Chương 51
02:35:16 
Sách Hê-Nóc - Chương 52
02:38:51 
Sách Hê-Nóc - Chương 53
02:41:48 
Sách Hê-Nóc - Chương 54
02:45:00 
Sách Hê-Nóc - Chương 56
02:50:05 
Sách Hê-Nóc - Chương 56
02:51:55 
Sách Hê-Nóc - Chương 57
02:54:20 
Sách Hê-Nóc - Chương 58
02:56:15 
Sách Hê-Nóc - Chương 59
03:01:10 
Sách Hê-Nóc - Chương 60
03:06:10 
Sách Hê-Nóc - Chương 61
03:12:14 
Sách Hê-Nóc - Chương 62
03:18:32 
Sách Hê-Nóc - Chương 63
03:23:00 
Sách Hê-Nóc - Chương 64
03:24:22 
Sách Hê-Nóc - Chương 65
03:28:58 
Sách Hê-Nóc - Chương 66
03:30:34 
Sách Hê-Nóc - Chương 67
03:35:40 
Sách Hê-Nóc - Chương 68
03:38:37 
Sách Hê-Nóc - Chương 69
03:48:52 
Sách Hê-Nóc - Chương 70
03:50:43 
Sách Hê-Nóc - Chương 71
03:56:22 
Sách Hê-Nóc - Chương 72
04:06:26 
Sách Hê-Nóc - Chương 73
04:09:48 
Sách Hê-Nóc - Chương 74
04:15:15 
Sách Hê-Nóc - Chương 75
04:19:51 
Sách Hê-Nóc - Chương 76
04:24:52 
Sách Hê-Nóc - Chương 77
04:28:06 
Sách Hê-Nóc - Chương 78
04:34:15 
Sách Hê-Nóc - Chương 79
04:36:39 
Sách Hê-Nóc - Chương 80
04:39:46 
Sách Hê-Nóc - Chương 81
04:43:44 
Sách Hê-Nóc - Chương 82
04:51:54 
Sách Hê-Nóc - Chương 83
04:56:11 
Sách Hê-Nóc - Chương 84
05:00:00 
Sách Hê-Nóc - Chương 85
05:03:40 
Sách Hê-Nóc - Chương 86
05:06:52 
Sách Hê-Nóc - Chương 87
05:08:52 
Sách Hê-Nóc - Chương 88
05:10:57 
Sách Hê-Nóc - Chương 89
05:34:46 
Sách Hê-Nóc - Chương 90
05:49:40 
Sách Hê-Nóc - Chương 91
05:54:54 
Sách Hê-Nóc - Chương 92
05:57:11 
Sách Hê-Nóc - Chương 93
06:04:15 
Sách Hê-Nóc - Chương 94
06:08:10 
Sách Hê-Nóc - Chương 95
06:10:40 
Sách Hê-Nóc - Chương 96
06:14:06 
Sách Hê-Nóc - Chương 97
06:21:53 
Sách Hê-Nóc - Chương 98
06:26:49 
Sách Hê-Nóc - Chương 99
06:28:30 
Sách Hê-Nóc - Chương 100
06:32:10 
Sách Hê-Nóc - Chương 101
06:35:32 
Sách Hê-Nóc - Chương 102
06:39:28 
Sách Hê-Nóc - Chương 103
06:44:53 
Sách Hê-Nóc - Chương 104
06:49:48 
Sách Hê-Nóc - Chương 105
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Cuốn sách của Hê-nóc thuộc về cái gọi là giả-epigraph.

Nó được viết vào thế kỷ thứ nhất. BC. thay mặt cho tộc trưởng Hê-nóc trong Cựu ước. Về Hê-nóc, hậu duệ thứ bảy của A-đam, những điều sau đây được biết đến từ Kinh thánh:

“Enoch đã sống 65 năm và sinh ra Mafusal. Và Hê-nóc đã đi trước mặt Đức Chúa Trời, sau khi sinh ra Methusal, ba trăm năm, và sinh ra các con trai và con gái. Tất cả những ngày của Hê-nóc là ba trăm sáu mươi lăm năm. Và Hê-nóc bước đi trước mặt Đức Chúa Trời; và anh ấy không còn nữa, bởi vì Chúa đã bắt anh ấy. " (Sáng thế ký 5: 21-24)

Điều này đã làm nảy sinh các bình luận khẳng định rằng Hê-nóc (cũng như sau ông là nhà tiên tri Ê-li) đã được đưa lên thiên đàng khi còn sống, hoặc vì sự công bình đặc biệt, hoặc vì một số lý do. Cuốn sách của Hê-nóc, được viết bởi một tác giả (hoặc các tác giả) vô danh, kể về cuộc hành trình lên thiên đàng của Hê-nóc, nơi ông theo dõi cuộc nổi dậy của các Con Chúa, những bức tranh về ngày tận thế, hiểu được cơ chế trên trời và tương lai của các con trai của Y-sơ-ra-ên và nhiều điều bí mật khác. Những khải tượng và lời tiên tri của ông đã tạo thành cuốn sách này.

Sách Hê-nóc được coi là trong thế giới Cơ đốc giáo sơ khai, mặc dù không phải là kinh điển, nhưng có thẩm quyền độc quyền. Nó được trích dẫn trực tiếp bởi tác giả của Thư tín Giuđa Giu-đe 1:14, những ám chỉ gián tiếp về nó là do Sứ đồ Phi-e-rơ, Clement thành Alexandria, Orgen và Tertyllian đề cập đến, cũng như tác giả của Thư tín không kinh điển. của Varnava (sau này thậm chí còn nói về nó như một phần của Kinh thánh). Sau khi quy định về Sách Thánh được thành lập, thẩm quyền của Sách Hê-nóc đã bị mất và văn bản của nó cũng bị mất.

Tìm mua: Sách Của Enoch

Nó chỉ được phát hiện một lần nữa vào năm 1773 bằng ngôn ngữ Ethiopia (Amhara), trong một bản dịch kép từ tiếng Aramaic hoặc tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp, nhưng hoàn toàn, đây là một điều rất hiếm. Sau đó, trong cuộc khai quật ở Ahmim (Ai Cập), người ta đã tìm thấy hai mảnh vỡ lớn của văn bản tiếng Hy Lạp, và ở Qimran (Palestine) - một số lượng lớn các mảnh vỡ ngắn của tiếng Aramaic. Sự so sánh của họ cho phép chúng tôi coi văn bản này, được dịch từ tiếng Ethiopia, là xác thực. Việc chia nhỏ nó thành các chương rất đơn giản, các nhà nghiên cứu (R. Charles) thấy trong đó có nhiều phần hỗn hợp, khác nhau, bao gồm sự kết hợp của các đoạn (được đánh dấu trong văn bản của chúng tôi bằng số trong dấu ngoặc vuông). Có một thần tích khác của Enoch trong Old Church Slavonic - cái gọi là. Cuốn sách thứ hai của Hê-nóc

Để dễ đọc, chúng tôi đã chia nó thành năm phần lớn.

1. Cuộc hành trình thần bí của Hê-nóc

2. Three of Enoch's Pitch

3. Về các thiên thể

4. Hai khải tượng của Hê-nóc

5. Hướng dẫn cho trẻ em

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Sách Của Enoch PDF của tác giả Enoch nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Sách Của Enoch

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


NHẠC CHỮA LÀNH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng