Ảnh bìa sách Phật Lục

PHẬT LỤC

Tác giả : Trần Trọng Kim

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 241

Lượt xem/nghe : 53

Lượt đọc : 29

Lượt tải : 15

Kích thước : 2.25 MB

Tạo lúc : Thu, 09/12/2021 12:16

Thể loại :MỤC LỤC

MẤY LỜI NGỎ CÙNG ĐỘC-GIẢ

LỜI MỞ ĐẦU

I. THÍCH-CA MẦU-NI PHẬT 釋迦牟尼佛

II. THẬP ĐẠI ĐỆ-TỬ ⼗⼤弟⼦

1) XÁ-LỊ-PHẤT 舍利弗 (Sariputra)

2) MỤC-KIỆN-LIÊN ⽬犍連 (Maudgalyayana)

3) ĐẠI-CA-DIẾP ⼤迦葉 (Maha Kacyapa)

4) TU-BỒ-ĐỀ 須菩提 (Subhuti)

5) A-NA-LUẬT 阿那律 (Anuruddha)

6) PHÚ-LÂU-NA 富樓那 (Purna)

7) CA-CHIÊN-DIÊN 迦旃延 (Kotyayana)

8) ƯU-BA-LI 優波離 (Upali)

9) RA-HẦU-LA 囉喉羅 (Rahula)

10) A-NAN-ĐÀ 阿難陀 (Ananda)

III. CHƯ PHẬT 諸佛

1) A-DI-ĐÀ PHẬT 阿彌陀佛

2) DƯỢC-SƯ LƯU-LY-QUANG PHẬT 藥師琉璃光佛

IV. CHƯ BỒ-TÁT 諸菩薩

1) DI-LẶC BỒ-TÁT 彌勒菩薩

2) QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT (PUSA) 觀世⾳

3) ĐẠI-THẾ-CHÍ BỒ-TÁT ⼤勢⾄菩薩

4) VĂN-THÙ BỒ-TÁT ⽂殊菩薩

5) PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT 普賢菩薩

6) ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT 地藏菩薩

V. THẾ-GIAN VÀ THẾ-GIỚI

1) THẾ-GIAN a) Lục đạo b) Tam giới

2) THẾ-GIỚI a) Ở trong không-gian b) Ở trong thời-gian

VI. SỰ THỜ-PHỤNG VÀ CÁCH BÀI-TRÍ CÁC TƯỢNG

TRONG CHÙA

1) ĐIỆN THỜ PHẬT

2) NHÀ BÁI ĐƯỜNG

3) NHÀ HÀNH-LANG

4) NHÀ TĂNG-ĐƯỜNG

PHẦN PHỤ THÊM: MẤY CẢNH CHÙA LỚN Ở BẮC-KỲ

1) CHÙA HÒA-GIAI

2) CHÙA BÀ-ĐÁ

3) CHÙA LIÊN-PHÁI

4) CHÙA BẰNG

5) CHÙA PHẬT-TÍCH

6) CHÙA BÁCH-MÔN

7) CHÙA BÚT-THÁP

8) CHÙA CÓI

9) CHÙA ĐỌI

10) CHÙA TÂY-PHƯƠNG

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Phật Lục PDF của tác giả Trần Trọng Kim nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng