Voucher Live Close
LỜI TIÊN TRI NÚI ANDES
Ảnh bìa sách Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes

NHỮNG BÀI HỌC TỪ LỜI TIÊN TRI NÚI ANDES

Tác giả : Jamed Redfield

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 248

Lượt xem/nghe : 1005

Lượt đọc : 386

Lượt tải : 128

Kích thước : 1.58 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 14:24

Cập nhật lúc : 19:14pm 23/08/2022


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

NHỮNG BÀI HỌC VỀ LỜI TIÊN TRI NÚI ANDES

JAMED REDFIED

LỜI NÓI ĐẦU...9

CHÍN MẶC KHẢI. 10

1. KHỐI LƯỢNG TỚI HẠN:...13

Tìm mua: Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes

 BÍ ẨN MỞ RA... 13

MẶC KHẢI THỨ NHẤT... 14

THẾ NÀO LÀ MỘT TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN?... 15

NHỮNG TRÙNG HỢP ĐÁP ỨNG CÁC MONG ĐỢI CỦA CHÚNG TA... 20

LÀM THỂ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG MẶC KHẢI THỨ NHẤT VÀ GIA TĂNG NHỮNG

VIỆC THIỆN.21

TÓM TẮT VỀ MẶC KHẢI THỨ NHẤT.22

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VÀ RÈN LUYỆN NHÓM..23

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ NHẤT.24

Bài tập 1. Viết nhật ký.24

Bài tập 2. Quan sát trong cuộc sống hàng ngày..24

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ NHẤT.26

Bài tập 1. Ý nghĩa của mặc khải thứ nhất...27

Bài tập 2. Những ấn tượng tích cực đầu tiên..27

Bài tập 3. Những vấn đề về những đề tài bạn đang thắc mắc.. 28

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM...30

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ NHẤT.30

Bài tập 1. Gia tăng nhạy cảm đối với những trùng hợp ngẫu nhiên.. 31

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM... 33

2. QUAN ĐIỂM RỘNG LỚN: MỞ RỘNG BỐI CẢNH LỊCH SỬ...33

MẶC KHẢI THỨ HAI..34

Ở MỘT NGÃ TƯ. 40

BẢN TỔNG KẾT CÁ NHÂN - TỪ VĨ MÔ ĐẾN VI MÔ.. 41

NHỮNG BẬN TÂM HIỆN NAY CỦA CHÚNG TA..42

NHỮNG XÁC TÍN CƠ BẢN...42

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ HAI.. 46

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI...47

Bài tập 1. Những bận t}m linh xưa cũ của tôi..47

Bài tập 2. Những ý tưởng khiến bạn bận t}m hơn cả.. 48

Bài tập 3. Tôi đ~ l{m điều gì một cách máy móc?.. 48

Bài tập 4. Tìm thấy những giải đ|p mời cho những hận t}m cũ nhờ mô thức mới.. 49

Bài tập 5. Lập và phân tích bảng tổng kết cá nhân.. 49

Bài tập 6. Làm thế n{o đế có được lời giải đ|p cho thắc mắc...50

Bài tập 7. Thiền định, tập trung v{ kích thích năng lượng. 51

Bài tập 8. Trải qua một ngày vui thích. 51

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI...51

Bài tập 1. Thảo luận về mặc khải thứ hai: những xác tín..52

Bài tập 2. Những bận t}m xưa cũ...52

Bài tập 3. Những bận tâm chính của bạn...52

Bài tập 4. Vào những lúc n{o trong đời, tôi đ~ h{nh động một cách máy móc?...53

Bài tập 5. Tìm thấy những giải đ|p mới cho những bận..54 t}m cũ nhờ mô thức mới.54

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM..54

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI..54

Bài tập 1. Lập và phân tích bảng tổng kết cá nhân...55

Bài tập 2. Làm thế n{o để đạt được những giải đ|p cho c|c thắc mắc?..57

Bài tập 3. Thiền định để gia tăng sự tập trung v{ năng lượng..58

Bài tập 4. Trải qua một ngày thích thú.. 60

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM... 61

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG MẶC KHẢI THÚ HAI VÀ GIA TĂNG NHỮNG LỢI

ÍCH CỦA NÓ.. 61

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI.. 61

Bài tập 1. Mỗi thành viên sẽ kể về một ng{y đ~ qua của mình. 62

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM...63

3. VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG.. 63

MẶC KHẢI THỨ BA... 64

MỘT VÙNG ĐẤT PHÌ NHIÊU.. 70

KHI PHÁT RA NĂNG LƯỢNG, BẠN TÁC ĐỘNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH...71

NHỮNG TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG..72

NĂNG LƯỢNG ĐÁP ỨNG NHỮNG MONG ĐỢI CỦA CHÚNG TA..73

TÌM KIẾM THÔNG ĐIỆP TRONG NHỮNG SỰ KIỆN HÀNG NGÀY.74

NHỮNG CÁI BẪY GÂY MẤT NĂNG LƯỢNG.74

GIỮ SỰ TIẾP CẬN VỚI NĂNG LƯỢNG CỦA MÌNH...75

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẪN DẮT ÁNH SÁNG VÀ ĐƯA NÓ VÀO NỘI TÂM?. 76

TÓM TẮT VỀ MẶC KHẢI THỨ BA..76

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ BA..77

GIA TĂNG KHẢ NĂNG CẢM NHẬN CÁI ĐẸP...77

KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG..77

Thấy năng lượng trong tự nhiên... 78

Thấy năng lượng toả ra từ hai bàn tay.. 78

Cảm nhận năng lượng trong hai bàn tay.. 79

Tích tụ năng lượng. 79

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI. 80

Bài tập 1. Thảo luận về mặc khải thứ ba.. 81

Bài tập 2. Cảm nhận c|i đẹp.. 82

Bài tập 3. Nghĩ về thực phẩm.83

Bài tập 4. Cảm nhận lẫn nhau.. 84

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM...85

LÀM THẾ NÀO ĐỄ ÁP DỤNG MẶC KHẢI THỨ BA VÀ GIA TĂNG NHỮNG ẢNH

HƯỞNG TỐT ĐẸP...85

4. TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC...86

MẶC KHẢI THỨ TƯ...87

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC.. 87

Thời thơ ấu.. 88

NHỮNG TRẠNG THÁI CỦA BẢN NGÃ... 91

Trạng thái của bản ngã mang tính cha mẹ...92

Trạng thái của bản ngã mang tính trẻ con.92

Trạng thái của bản ng~ trưởng thành..93

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VÀ NHỮNG TRẠNG THÁI CỦA BẢN NGÃ..93

Những trò m{ chúng ta đang diễn... 94

Loại bỏ nhu cầu thống trị.95

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ TƯ... 96

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ TƯ.97

Bài tập 1: Phát hiện những vật cản mà chính bạn đ~ đặt trên con đường của mình.. 97

Phần một: Những vật cản m{ chúng ta đặt trên con đường của mình.97

Phần hai: Làm thế n{o để đạp đổ những vật cản m{ ta đặt trên con đường của ta. 99

Bài tập 2. Sáu quyết định giúp bạn duy trì sự kết nối với năng lượng vũ trụ...100

Bài tập 3. Chọn những động thái mới... 102

LÀM THÊ NÀO ĐỂ DỒN NĂNG LƯỢNG CỦA BẠN VỀ MỘT HƯỚNG VÀ ĐỂ NÓ

TRÔI CHẢY MỘT CÁCH TỰ DO?. 102

Thiền định để liên kết với minh triết nội tâm...103

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ TƯ.104

Bài tập 1: Thảo luận về mặc khải thứ tư..104

Bài tập 2. Thảo luận về th|i độ của những người th}n trong gia đình... 105

Bài tập 3. Thiền định để liên kết với minh triết nội tâm... 105

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM.106

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ TƯ.106

Bài tập 1: Thiền định để biến đổi sự tranh giành quyền lực.. 107

Bài tập 2. Đ|nh gi| về những sức mạnh của bạn...109

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM.109

5. THÔNG ĐIỆP CÚA NHỮNG NHÀ THẦN BÍ...110

MẶC KHẢI THỨ NĂM..111

 NÂNG CAO MỨC RUNG ĐỘNG.112

Lại xuống núi.. 113

HOÀ ĐỒNG VỚI VŨ TRỤ... 113

Chấp nhận năng lượng phổ quát của tình yêu thương..114

KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG.115

XUẤT THẦN - ĐỈNH VÀ ĐÁY.117

TÌNH TRẠNG KHÔNG TRỌNG LƯỢNG... 117

SỰ CHẤP NHẬN HOÀN TOÀN...118

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SỨC MẠNH TIẾN HOÁ.119

NHỮNG CÔNG CỤ ĐỂ THAY ĐỔI... 120

Tiến hoá có ý thức... 121

ĐƯỢC SOI SÁNG... 121

MỞ CỬA. 122

NHỮNG KINH NGHIỆM PHONG PHÚ.123

MỘT SỰ NẢY NỞ LIÊN TỤC.. 124

Những con đường để tiến vào một ý thức cao cấp. 124

NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA Ý THỨC...125

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ NĂM.. 126

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ NĂM. 126

Những Bài Học Về Lời Tiên Tri Núi Andes Trang 5

 QUYẾT ĐỊNH BUỔI SÁNG.. 126

 BÀI TẬP THỞ. 127

 BÀI TẬP BUỔI CHIỀU.. 127

 BÀI TẬP TRƯỚC KHI NGỦ. 127

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ NĂM. 128

Bài tập 1. Thiền định trên đỉnh núi.. 128

Bài tập 2: Gia tăng năng lượng.. 130

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM. 130

6. LÀM SÁNG TỎ QUÁ KHỨ ẢNH HƯỞNG CỦA CHA MẸ VÀ NHỮNG

CƠ CHẾ THỐNG TRỊ...131

MẶC KHẢI THỨ SÁU...132

Trở về quá khứ..132

 BẢN TỔNG KẾT VỀ CHA MẸ...133

 BỐI CẢNH ĐÃ ĐƯỢC DÀN DỰNG TỪ THỜI THƠ ẤU.. 134

 NHỮNG ĐẢO LỘN BÊN TRONG.. 136

 VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI BẠN... 136

Những cơ chế thống trị xuất phát từ đ}u?..137

Những cơ chế kiểm soát... 139

KẺ ĐE DỌA. 139

KẺ TRA HỎI... 140

KẺ THỜ Ơ.. 140

KẺ THAN VÃN HOẶC NẠN NHÂN... 142

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN ĐỔI NHỮNG CƠ CHẾ THỐNG TRỊ?.. 143

KẺ ĐE DỌA / NGƯỜI LÃNH ĐẠO.143

KẺ TRA HỎI / NGƯỜI BÀO CHỮA.144

KẺ THỜ Ơ / NGƯỜI TƯ DUY ĐỘC LẬP...144

KẺ THAN VÃN / NGƯỜI CẢI CÁCH..144

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN TÍCH NHỮNG CƠ CHẾ THỐNG TRỊ?.. 145

 CHỈ RA CƠ CHẾ... 147

 Ở BÊN KIA CƠ CHẾ, HÃY NHÌN VÀO CON NGƯỜI THẬT...148

 QUYẾT TÂM TỪ BỎ NƠI MÀ BẠN CẢM THẤY BỊ GÀI BẪY... 150

 NHỮNG TIẾN BỘ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ HOÀN HẢO...152

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ SÁU.153

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ SÁU... 154

 BẢN TỔNG KẾT VỀ CHA MẸ.. 154

1. CHA.155

A. QUAN SÁT NGƯỜI CÓ QUYỀN THUỘC PHÁI NAMA (CHA CỦA BẠN).155

B. PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG CỦA NGUYÊN TẮC NAM.157

C. PHẢN ỨNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI NGUYÊN TẮC NAM.157

D. PHÂN TÍCH ĐIỀU MÀ BẠN HỌC ĐƯỢC TỪ NGƯỜI CÓ QUYỀN THUỘC PHÁI NAM. 158

2. MẸ.. 159

A. QUAN SÁT NGƯỜI CÓ QUYỀN THUỘC PHÁI NỮ ( MẸ CỦA BẠN). 159

B. PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG CỦA NGUYÊN TẮC NỮ.161

C. PHẢN ỨNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI NGUYÊN TẮC NỮ.161

D. PHÂN TÍCH ĐIỀU MÀ BẠN ĐÃ HỌC ĐƯỢC TỪ NGƯỜI CÓ QUYỀN THUỘC PHÁI NỮ162

LẬP BẢNG TỔNG KẾT... 163

 NÓI RÕ Ý ĐỊNH. 163

 NHỮNG NHÂN VẬT CHÍNH..164

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ SÁU... 165

Bài tập 1. Ba mục tiêu của những ảnh hưởng trong thời thơ ấu..166

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM.166

7. KHỞI PHÁT SỰ TIẾN HÓA.166

MẶC KHẢI THỨ BẢY.. 167

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ NẠP NĂNG LƯỢNG?... 167

 ĐƯA NHỮNG CÂU HỎI TỐT ĐẸP...169

 THỬ NGHIỆM NHỮNG TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN.. 170

 KHI NÀO HÀNH ĐỘNG?... 170

 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHỮNG XUNG LỰC VÀ TRỰC GIÁC... 172

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA NỖI SỰ HÃI?.. 174

Đối diện với nỗi sợ hãi và hoài nghi...175

LÀM THẾ NÀO TÌM THẤY NHỮNG THÔNG ĐIỆP CHỨA ĐỰNG

TRONG NỖI SỢ HÃI.. 176

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XUA ĐI NỖI SỢ HÃI?... 177

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ LOẠI BỎ NHU CẦU THỐNG TRỊ CỦA MÌNH.. 177

Tìm hiểu những giấc mơ.. 179

 NHỮNG THÔNG ĐIỆP CỦA GIẤC MƠ...180

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN VÀO DÒNG TIẾN HÓA.181

 DUY TRÌ NĂNG LƯỢNG Ở MỨC CAO.181

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ BẢY. 183

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ BẢY... 183

 TẬP HỢP THÔNG TIN ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH. 183

 NHỮNG CÂU HỎI / LỜI ĐÁP. HÃY BIẾT ĐỌC NHƯNG DẤU HIỆU..184

 ĐỪNG RỜI MẮT KHỎI MỤC TIÊU.. 185

 LÒNG BIẾT ƠN. 185

 THA THỨ...186

 ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG...186

 HÃY LÀ NGƯỜI QUAN SÁT TỪ BÊN NGOÀI.186

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU HÚT NHỮNG THÔNG ĐIỆP?...186

Những Bài Học Về Lời Tiên Tri Núi Andes Trang 7

Trong trường hợp tệ hại... 187

 VỀ NHỮNG GIẤC MƠ.188

SO SÁNH NHỮNG GIẤC MƠ...188

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ BẢY...189

Bài tập 1. N}ng cao năng lượng.189

Bài tập 3. Trực giác...190

8. ĐẠO LÝ MỚI CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ..192

 MỘT QUAN ĐIỂM MỚI TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI... 193

MẶC KHẢI THỨ TÁM. 193

 LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP NHAU TRONG SỰ TIẾN HOÁ CHUNG.. 195

Hình thành những nhóm có quan hệ hài hoà.. 197

 ĐẠT ĐƯỢC MỨC ĐỘ CAO HƠN. 197

 SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA NHÓM...198

 NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG NHÓM.199

 SỰ PHỤ THUỘC ĐỐI VỚI NĂNG LƯỢNG TRONG TÌNH YÊU. 200

Những gốc rễ mang tính trẻ con của tình yêu. 201

Lựa chọn người bạn đời lý tưởng...202

Mối liên kết với sự sống còn...203

 LẤP ĐẦY SỰ TRỐNG RỖNG...203

Hàn gắn những vết thương... 204

 NHỮNG QUAN HỆ LÝ TƯỞNG.205

 VÒNG TRÒN HOÀN CHỈNH..205

 CỦNG CỐ MỐI LIÊN KẾT VỚI TRUNG TÂM BÊN TRONG CỦA CHÚNG TA. 206

Thế n{o l{ đồng phụ thuộc?...207

 ĐỘNG THÁI ĐỒNG PHỤ THUỘC.207

Những đặc điểm chính của sự đồng phụ thuộc..208

 TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.. 209

 NUÔI DẠY CON CÁI... 209

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ PHÁT TRIỂN..213

 NGƯỜI LỚN CÓ THỂ LÀM GÌ CHO TRẺ EM?.. 214

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ TÁM...215

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ TÁM.. 216

 THỰC HIỆN MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỚI NHỮNG NGƯỜI THÂN.. 216

 TRAO NĂNG LƯỢNG CHO NGƯỜI KHÁC. 217

 NHẬN THÔNG ĐIỆP... 217

Đối diện với những cơ chế thống trị. 218

TÌNH YÊU.. 219

Những dấu hiệu của sự đồng phụ thuộc. 219

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ TÁM..221

Bài tập 1. N}ng cao năng lượng.222

Bài tập 2. Thảo luận chung về mặc khải thứ tám...222

SỰ THỰC HÀNH CỦA MỘT NHÓM TƯƠNG HỢP..222

 THẢO LUẬN VỀ NHỮNG CHỦ ĐỀ CỦA MẶC KHẢI THỨ TÁM.223

 HÌNH THÀNH MỘT HỘI TƯƠNG TRỢ TINH THẦN..224

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM.225

9. VĂN HÓA CỦA NGÀY MAI.. 226

MẶC KHẢI THỨ CHÍN...226

 NHỮNG NỀN TẢNG CỦA BƯỚC NHẢY VỌT SẮP TỚI TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ

231

❖ MƯỜI HAI DẶC TÍNH CHỦ YẾU CHO THẤY MỘT SỰ BIẾN ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH

TIẾN HOÁ CỦA CON NGƯỜI.232

 SIÊU TÂM TRÍ VÀ KỶ NGUYÊN TÂM LINH (3).. 233

 ĐIỀU MÀ CHÚNG TA BIẾT VỀ NHỮNG CHIỀU KÍCH KHÁC.235

 Ở ĐÂU, KHI NÀO VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA ĐẠT ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG TRÊN

TRẦN GIAN?...238

 RÚT RA BÀI HỌC TỪ NHỮNG HỆ TỰ NHIÊN..239

TÓM TẮT MẶC KHẢI THỨ CHÍN.242

RÈN LUYỆN CÁ NHÂN VỀ MẶC KHẢI THỨ CHÍN.243

 HÃY Ở TRONG HIỆN TẠI...243

 SỬ DỤNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ĐỂ TẠO RA NHỮNG CƠ HỘI MỚI..243

 THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM. 244

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ CHÍN...245

Bài tập 1. Trong thế giới những điều khả dĩ. 246

Bài tập 2. Nói về môi trường.. 246

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM.247

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Jamed Redfield":

  1. Lời Tiên Tri Núi Andes
  2. Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes
  3. Lời Tiên Tri Núi Andes Mặc Khải Thứ Mười
  4. Lời Tiên Tri Núi Andes Trải Nghiệm Mặc Khải Thứ Mười

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes PDF của tác giả Jamed Redfield nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng