Ảnh bìa sách Hướng Dẫn Phương Pháp Khuyến Nông

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG

Tác giả : Ngô Xuân Hoàng

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 111

Lượt xem/nghe : 52

Lượt đọc : 13

Lượt tải : 5

Kích thước : 1.28 MB

Tạo lúc : Sat, 08/10/2022 11:10

Thể loại :Cuốn sách tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề chung về khuyến nông và hoạt động khuyến nông; Tổ chức khuyến nông ở Việt Nam cũng như vai trò, chức năng của tổ chức khuyến nông hiện tại và trong tương lai; Cán bộ khuyến nông và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đối tượng của khuyến nông và các phương pháp cần sử dụng để thực hiện tốt công tác khuyến nông ở các cấp; Cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông ở các cấp cũng như phương pháp đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông và kết quả hoạt động của cán bộ khuyến nông...

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hướng Dẫn Phương Pháp Khuyến Nông PDF của tác giả Ngô Xuân Hoàng nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


NHẠC CHỮA LÀNH:

Nông - Lâm - Ngư (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng