Ảnh bìa sách Animorphs: Người Hóa Thú (Trọn Bộ)

ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ)

Tác giả : K. A. Applegate

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 5814

Lượt xem/nghe : 710

Lượt đọc : 200

Lượt tải : 32

Kích thước : 18.87 MB

Tạo lúc : Tue, 08/11/2022 15:36

Thể loại :


qrcode
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Sách nói Animorphs: Người Hóa Thú (Trọn Bộ):
Mục lục sách nói
00:00:00 
Lời Giới Thiệu
00:04:42 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 1
00:13:12 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 2
00:24:45 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 3
00:34:52 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 4
00:44:23 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 5
00:56:00 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 6
01:04:43 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 7
01:12:59 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 8
01:19:23 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 9
01:29:22 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 10
01:40:59 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 11
01:52:35 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 12
02:02:54 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 13
02:10:56 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 14
02:20:10 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 15
02:28:53 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 16
02:35:42 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 17
02:40:13 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 18
02:46:44 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 19
03:06:59 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 20
03:13:58 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 21
03:22:40 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 22
03:30:08 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 23
03:35:36 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 24
03:40:00 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 25
03:47:21 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 26
03:52:48 
Tập 1 - Cuộc Xâm Lăng - Chương 27
03:57:12 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 1
04:10:43 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 2
04:24:17 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 3
04:36:40 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 4
04:46:19 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 5
04:59:56 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 6
05:10:50 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 7
05:20:22 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 8
05:29:24 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 9
05:39:27 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 10
05:47:33 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 11
06:00:03 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 12
06:10:23 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 13
06:17:41 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 14
06:26:59 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 15
06:39:00 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 16
06:47:43 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 17
06:55:19 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 18
07:07:51 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 19
07:17:40 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 20
07:32:11 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 21
07:45:01 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 22
07:49:20 
Tập 2 - Người Khách Lạ - Chương 23
07:51:40 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 1
08:00:28 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 2
08:09:48 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 3
08:15:36 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 4
08:20:40 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 5
08:27:24 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 6
08:35:25 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 7
08:42:51 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 8
08:49:52 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 9
08:58:59 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 10
09:04:47 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 11
09:10:37 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 12
09:17:56 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 13
09:28:40 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 14
09:36:43 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 15
09:42:36 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 16
09:50:04 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 17
09:57:00 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 18
10:05:35 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 19
10:10:56 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 20
10:15:36 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 21
10:23:38 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 22
10:31:41 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 23
10:36:10 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 24
10:43:57 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 25
10:48:13 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 26
10:51:16 
Tập 3 - Con Tàu Ma - Chương 27
10:54:39 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 1
11:03:04 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 2
11:11:34 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 3
11:19:52 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 4
11:27:55 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 5
11:37:30 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 6
11:42:30 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 7
11:50:57 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 8
12:01:16 
Tập 4 - Bức Thông Điệp - Chương 9
Hẹn giờ tắt nhạc:

Người Hóa Thú - Animorphs là một bộ sách khoa học viễn tưởng dành cho thanh thiếu niên được NXB Scholastic phát hành từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 5 năm 2001.

Năm thiếu niên, một trong số họ đã trở thành diều hâu, và một người ngoài hành tinh, có khả năng biến hình thành bất cứ một con vật nào mà họ chạm tay vào; họ có chung một cái tên là Animorphs, có nghĩa là “Người hóa thú”. Sử dụng khả năng của mình, họ chiến đấu với một chủng người ngoài hành tinh thâm nhập vào Trái đất.

Mỗi tập Người Hóa Thú - Animorphs được hình thành thông qua câu chuyện kể của từng cá nhân trong Hội về cuộc chiến tranh bí mật dưới cái nhìn của chính nhân vật đó. Bằng cách sử dụng nghệ thuật viết này, Applegate khai thác nhiều khía cạnh khác nhau tồn tại trong con người. Sự khiếp sợ, chiến tranh, sự mất nhân tính, sự sáng suốt, đạo lý, sự ngây thơ, sự lãnh đạo và sự trưởng thành là những chủ đề quán xuyến suốt bộ truyện.

Các nhân vật chính trong Người Hóa Thú

Người Hóa Thú - Animorphs này bao gồm 54 cuốn và 10 cuốn đi theo, trong đó 8 cuốn được phát triển tiếp theo cốt truyện: bộ Animorphs Chronicles (Biên niên sử Animorphs) và Megamorphs, hai cuốn không theo cốt truyện: bộ Alternamorphs.

Các nhân vật trưởng thành dần qua từng cuốn truyện, phải đương đầu với những sự kinh hoàng của chiến tranh, những nhiệm vụ mà họ phải thực hiện, có lúc phải thỏa hiệp và giấu mình để có thể chiến thắng trong cuộc chiến, đôi khi, thậm chí chỉ là để tồn tại. Người Hóa Thú - Animorphs cho phép người đọc hình dung hết được toàn cảnh của con người vì sáu đứa trẻ “bình thường” này, do hoàn cảnh mới, hoàn cảnh chết người mà buộc phải đối mặt với những phần xấu xa nhất cũng như tốt đẹp nhất của chính mình.

Katherine Alice Applegate

Katherine Alice Applegate là một nữ tác giả rất được ưa chuộng với: Animorphs, Remnants, Everworld, và hàng loạt cuốn sách khác, mặc dầu nhiều cuốn bị ảnh hưởng bởi phong cách viết của những tác giả khác. Hầu hết những cuốn sách phổ biến nhất của Applegate thuộc về thể loại khoa học viễn tưởng, phiêu lưu mạo hiểm. Bà đã giành được giải thưởng Sách mới hay nhất dành cho trẻ em năm 1997 của Publishers Weekly. Bộ truyện Animorphs của bà, vẫn đang nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của độc giả trẻ trong những năm gần đây.

Applegate sinh ra ở Michigan năm 1956. Sau đó bà đã chuyển đến sống ở nhiều nơi như: Texas, Florida, California, Minnesota, Illinois, Bắc Carolina, và sau khi sống ở Pelago, Italy, một năm, bà đã chuyển đến sống ở: Nam California.

Kể từ hồi còn thơ ấu, bà đã là một người yêu động vật, điều đó chính là lý do để bà viết bộ Animorphs và viết như thế nào. Như hầu hết mọi người bình thường khác, Applegate cũng có những ước mơ từ thời thơ ấu. Bà đã có mơ ước trở thành một bác sỹ thú y hoặc một nhà văn. Ở trong trường trung học, một phần mơ ước của bà đã trở thành sự thật, khi bà làm những công việc của một bác sỹ thú y. Giờ đây, khi đã trở thành một nhà văn, phần kia của mơ ước cũng đã trở thành sự thật. Một vài công việc mà bà đã làm là: nhân viên đánh máy, phục vụ bàn và trồng trọt. Điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc viết sách. Bà đã nghiên cứu rất nhiều về động vật để viết những cuốn sách của mình. Ngoài việc viết văn, bà còn là một cây violoncello nghiệp dư. Applegate còn thích làm vườn, du lịch và tất nhiên là… đọc sách.

Đây là Người Hóa Thú - Animorphs Bản Tiếng Việt đầy đủ nhất từ trước tới nay, 1 điều tuyệt vời cho tất cả những ai đã, đang và sẽ đọc Animorphs. Trước đây NXB Trẻ đã từng xuất bản bộ Animorphs 1 lần, nhưng thực tế là không đầy đủ theo nguyên tác, đã thiếu rất nhiều tập nguyên bản, ngoài ra trong các tập đã dược dịch, cũng bị cắt khá nhiều, chắc do các bác dịch giả ngại những đoạn nhạy cảm, ko phù hợp với lứa tuổi teen. Nhưng bản lần này khá chuẩn, rất sát theo nguyên tác, đặc biệt là những đoạn dịch bổ sung, vẫn giữ theo cách dịch của những bác dịch giả trước đây của NXB Trẻ, để mọi người ko có cảm giác bị lệch tông

Xin cám ơn ANIMORPHS Team

* Bộ Animorphs (54 tập)

Đã phát hành trên Thư viện (từ tập 1 đến tập 43):

Tập 01: Cuộc xâm lăng

Nguyên tác: Animorphs #1: The Invasion

Ebook mới gồm 2 phần:

-Chiếc hộp Andalite (tập 1 cũ)

-Vũng tử thần (tập 2 cũ)

Tập 02: Người khách lạ

Nguyên tác: Animorphs #2: The Visitor

Ebook mới gồm 2 phần:

- Bẫy sập (tập 3 cũ)

- Vật chủ nổi loạn (tập 4 cũ)

Tập 03: Đụng độ

Nguyên tác: Animorphs #3: The Encounter

Ebook mới gồm 2 phần:

- Con tàu ma (tập 5 cũ)

- Cuộc đối đầu (tập 6 cũ)

Tập 04: Bức thông điệp

Nguyên tác: Animorphs #4: The Message

Ebook mới gồm 2 phần:

- Giấc mơ bí ẩn (tập 7 cũ)

- Tử chiến trong lòng biển (tập 8 cũ)

Tập 05: Thú săn mồi

Nguyên tác: Animorphs #5: The Predator

Ebook mới gồm hai phần:

- Quái vật hiện hình (tập 9 cũ)

- Một phát hiện đau lòng (tập 10 cũ)

Tập 06: Tù nhân

Nguyên tác: Animorphs #6: The Capture

Ebook mới gồm 2 phần:

- Át chủ bài (tập 11 cũ)

- Trên đe dưới búa (tập 12 cũ)

Tập 07: Kẻ lạ mặt

Nguyên tác: Animorphs #7: The Stranger

Ebook mới gồm hai phần:

- Do thám hang địa ngục (tập 13 cũ)

- Lựa chọn sinh tử (tập 14 cũ)

Tập 08: Người hành tinh lạ

Nguyên tác: Animorphs #8: The Alien

Ebook mới gồm hai phần:

- Tai ách nghiệt ngã (tập 15 cũ)

- Chiến binh phá luật (tập 16 cũ)

Tập 09: Vũ khí bí mật

Nguyên tác: Animorphs #9: The Secret

Ebook mới gồm hai phần:

- Trại đốn cây kỳ quặc (tập 17 cũ)

- Vũ khí bí mật (tập 18 cũ)

Tập 10: Người máy

Nguyên tác: Animorphs #10: The Android

Ebook mới gồm hai phần:

- Những đồng minh lỳ lạ (tập 19 cũ)

- Tinh thể Pemalite (tập 20 cũ)

Tập 11: Kẻ bị lãng quên

Nguyên tác: Animorphs #11: The Forgotten

Ebook mới gồm hai phần:

- Ảo giác kinh hoàng (tập 21 cũ)

- Tai họa giữa rừng hoang (tập 22 cũ)

Tập 12: Phản tác dụng

Nguyên tác: Animorphs #12: The Reaction

Ebook mới gồm hai phần:

- Rối loạn ADN (tập 23 cũ)

- Buổi trình diễn bất thành (tập 24 cũ)

Tập 13: Đổi lốt

Nguyên tác: Animorphs #13: The Change

Ebook mới gồm hai phần:

- Kẻ đào ngũ (tập 25 cũ)

- Phần thưởng cho lòng dũng cảm (tập 26 cũ)

Tập 14: Bí mật quốc gia

Nguyên tác: Animorphs #14: The Unknown

Ebook mới gồm hai phần:

- Vùng 91 (tập 27 cũ)

- Ngôi nhà quái dị (tập 28 cũ)

Tập 15: Cuộc đào thoát

Nguyên tác: Animorphs #15: The Escape

Ebook mới tương đương tập 29 cũ (Đảo cá mập)

Tập 16: Lời cảnh báo

Nguyên tác: Animorphs #16: The Warning

Ebook mới tương đương tập 30 cũ (Tỉ phú cùng đường)

Tập 17: Đường hầm kinh hoàng

Nguyên tác: Animorphs #17: The Underground

Ebook mới tương đương tập 31 cũ (Cơn điên yến mạch)

Tập 18: Quyết định của Ax (new)

Nguyên tác: Animorphs #18: The Decision

Ebook mới tương đương tập 32 cũ (Phản binh tàu Con Cú)

Tập 19: Khởi đầu mới

Nguyên tác: Animorphs #19: The Departure

Ebook mới tương đương tập 37 cũ (Con dao hai lưỡi)

Tập 20: Phát hiện tình cờ

Nguyên tác: Animorphs #20: The Discovery

Ebook mới tương đương tập 34 cũ (Săn đuổi hộp biến hình)

Tập 21: Mối đe dọa

Nguyên tác: Animorphs #21: The Thread

Ebook tương đương với tập 35 cũ (Kẻ phản bội)

Tập 22: Đòn trừng phạt

Nguyên tác: Animorphs #22: The Solution

Ebook mới tương đương tập 36 cũ (Đòn trừng phạt)

Tập 23: Kẻ giả danh

Nguyên tác: Animorphs #23: The Pretender

Ebook tương đương tập 33 cũ (Di chúc của người cha)

Tập 24: Điều nghi ngờ

Nguyên tác: Animorphs #24: The Suspicion

Ebook tương đương tập 38 cũ (Giặc nhà trời phẫn nộ)

Tâp 25: Vùng địa cực

Nguyên tác: Animorphs #25: The Extreme

Ebook tương đương tập 39 cũ (Những con ma đảo tuyết)

Tập 26: Cuộc tấn công

Nguyên tác: Animorphs #26: The Attack

Ebook tương đương tập 40 cũ (Hành tinh Iskoort)

Tập 27: Vạch trần tộc ác

Nguyên tác: Animorphs #27: The Exposed

Ebook tương đương tập 41 cũ (Lá bài điên)

Tập 28: Bí mật hợp chất 71

Nguyên tác: Animorphs #28: The Experiment

Ebook tương đương tập 42 cũ (Bí mật nhà máy thịt hộp)

Tập 29: Những con bệnh Yamphut

Nguyên tác: Animorphs #29: The Sickness

Ebook tương đương tập 43 cũ (Những con bệnh Yamphut)

Tập 30: Đoàn tụ

Nguyên tác: Animorphs #30: The Reunion

Tập mới dịch (DONE)

Tập 31: Âm mưu thâm độc

Nguyên tác: Animorphs #31: The Conspiracy

Ebook tương đương tập 47 cũ (Lưới độc)

Tập 32: Phân thân

Nguyên tác: Animorphs #32: The Separation (New)

Tập mới dịch (DONE)

Tập 33: Ảo giác kinh hoàng

Nguyên tác: Animorphs #33: The Illusion

Ebook tương đương tập 48 cũ (Cảm tử quân ra trận)

Tập 34: Lời tiên tri

Nguyên tác: Animorphs #34: The Prophecy

Ebook tương đương tập 49 cũ (Ngôi vị chủ nhân)

Tập 35: Đám cưới của ba (New)

Nguyên tác: Animorphs Animorphs #35: The Proposal

Tập mới dịch (DONE)

Tập 36: Đao phủ biển

Nguyên tác: Animorphs #36: The Mutation

Ebook tương đương tập 50 cũ (Đao phủ biển)

Tập 37: Yếu điểm

Nguyên tác: Animorphs #37: The Weakness

Tập mới dịch (DONE)

Tập 38: Phi hành đoàn Andalite

Nguyên tác: Animorphs # 38 - The Arrival

Ebook tương đương tập 51 cũ (Người ở lại)

Tập 39: Hành trình cất giấu hộp biến hình

Nguyên tác: Animorphs # 39 - The Hidden

Ebook tương đương tập 52 cũ (Thế trận nực cười)

Tập 40: Tình bạn cao quý

Nguyên tác: Animorphs # 40 - The Other

Ebook tương đương tập 53 cũ (Anh hùng thất trận)

Tập 41: Những người bạn thân

Nguyên tác: Animorphs # 41 - The Familiar

Tập mới dịch (DONE)

Tập 42: Chuyến du hành kỳ thú

Nguyên tác: Animorphs #42 - The Journey

Tập mới dịch (DONE)

Tập 43: Cuộc thử nghiệm

Nguyên tác: Animorphs #43: The Test

Ebook tương đương tập 54 cũ (Đường hầm kinh dị)

Sắp làm ebook (từ tập 44 đến tập 54):

Tập 44: Sự kiện bất ngờ

Nguyên tác: Animorphs #44: The Unexpected

Tập mới dịch (đã có bản dịch thô): Sự kiện bất ngờ

Tập 45: Khám phá

Nguyên tác:Animorphs #45: The Revelation

Ebook tương đương tập 55 cũ (Hai người mẹ)

Tập 46: Trò dối trá

Nguyên tác:Animorphs #46: The Deception

Ebook tương đương tập 57 cũ (Quyết định tối hậu)

Tập 47: Kháng cự

Nguyên tác:Animorphs #47: The Resistance

Ebook tương đương tập 56 cũ: Tự do màu đỏ

Tập 48: Trở về

Nguyên tác:Animorphs #48: The Return

Tập mới dịch (đã có bản dịch thô)

Tập 49: Chiến thuật nghi binh

Nguyên tác:Animorphs #49: The Diversion

Ebook tương đương tập 58 cũ: Chiến dịch tim vỡ

Tập 50: Tối hậu thư

Nguyên tác:Animorphs #50: The Ultimate

Ebook tương đương tập 59 cũ: Giải pháp cuối cùng

Tập 51: Ván bài lật ngửa

Nguyên tác:Animorphs #51: The Absolute

Ebook tương đương tập 60 cũ: Ván bài lật ngửa

Tập 52: Hy sinh

Nguyên tác:Animorphs #52: The Sacrifice

Ebook tương đương tập 61 cũ: Cuộc đua về vũng tử thần

Tập 53: Câu trả lời cho loài Taxxon

Nguyên tác:Animorphs #53: The Answer

Ebook tương đương tập 62 cũ: Những cái phao chân rết

Tập 54: Bay về phía mặt trời

Nguyên tác: Animorphs #54: The Beginning

Ebook tương đương tập 63 cũ: Bay về phía mặt trời

**************

Bộ Megamorphs (Đã có ebook toàn bộ)

· Megamorphs 1: Món quà của người Aldalite

Nguyên tác: Animorphs - Megamorphs #1: The Andalite’s Gift

Ebook mới tương đương tập 44 cũ (Quái vật Sao Thổ)

· Megamorphs 2: Thời Đại Khủng Long

Nguyên tác: Animorphs - Megamorphs #2: In The Time of Dinosaurs

Ebook mới gồm hai phần:

- Thời đại khủng long (tập 45 cũ)

- Thảm hoạ sao chổi (tập 46 cũ)

· Megamorphs 3: Bí Mật Của Elfangor

Nguyên tác: Animorphs - Megamorphs #3: Elfangor’s Secret

Dịch mới

· Megamorphs 4: Trở lại những ngày đầu

Nguyên tác: Animorphs - Megamorphs #4: Back to before

Dịch mới

**************

Bộ Chronicles

Đã có ebook:

· Biên Niên Sử Người Andalite

Tập 1: Chuyến Du Hành Của Elgangor

Nguyên tác: The Andalite Chronicles #1: Elfangor’s Journey

Ebook mới tương đương tập 1 - Bộ đặc biệt cũ (Thiên hà lâm nguy)

Tập 2: Su Lua Chon Cua Hoang Tu Alloran

Nguyên tác: The Andalite Chronicles #2: Alloran’s Choice

Ebook mới tương đương tập 2 - Bộ đặc biệt cũ (Một tỉ dặm sai lầm)

Tập 3: Nguoi Ngoai Hanh Tinh Qua Doi

Nguyên tác: The Andalite Chronicles #3: An Alien Dies

Ebook mới tương đương tập 3 - Bộ đặc biệt cũ (Người lạ mặt qua đời)

· Biên Niên Sử Người Hork-Bajir

Nguyên tác: The Hork-Bajir Chronicles

Ebook gồm hai phần:

- Hành tinh hoa mặt trời (tập 4 Bộ đặc biệt cũ)

- Dòng dõi những chiến binh (tập 5 Bộ đặc biệt cũ)

· Phiên tòa xử các Visser

Nguyên tác: Animorphs: Visser

Ebook gồm hai phần:

- Phiên toà xử các Visser (tập 6 Bộ đặc biệt cũ)

- Những đứa con của hổ chúa (tập 7 Bộ đặc biệt cũ)

Chưa dịch:

· Biên niên sử người Elimist

Nguyên tác: The Ellimist Chronicles

Tập mới dịch (CHƯA CÓ)

********************

Bộ Alternamorphs (chưa dịch)

Alternamorphs #1: The First Journey ——N/A

Tập mới dịch (CHƯA CÓ)

Alternamorphs #2: The Next Passage ——N/A

Tập mới dịch (CHƯA CÓ)

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Animorphs: Người Hóa Thú (Trọn Bộ) PDF của tác giả K. A. Applegate nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Huyền Huyễn - Phóng Tác (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng