Voucher Live Close
Ảnh bìa sách Những Điều Phật Đã Dạy

NHỮNG ĐIỀU PHẬT ĐÃ DẠY

Tác giả : Lê Kim Kha

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 288

Lượt xem/nghe : 1338

Lượt đọc : 497

Lượt tải : 157

Kích thước : 1010 KB

Tạo lúc : Thu, 09/12/2021 11:25

Cập nhật lúc : 09:42am 14/09/2022


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Những Điều Phật Đã Dạy

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

Mục Lục

Trang

Lời tựa của Thượng Tọa Chaokhun, Phra Metheevorrayarn.13

Lời giới thiệu của giáo sư Paul Demie’ville...14

Lời nói đầu của tác giả Hòa Thượng Tiến sĩ W. Rahula...17

Tìm mua: Những Điều Phật Đã Dạy

Lời của người dịch..21

Bản Viết Tắt.27

Đức Phật..29

Danh mục các “vấn đề giáo lý” của quyển sách trong các Chương:

CHƯƠNG I

Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo

Con người là thượng đẳng ─ Con người là nơi tương tựa của chính mình ─Trách nhiệm ─ Sự hoài nghi ─ Sự tự do tư tưởng ─ Sự khoan dung ─ Phật giáo là một Tôn giáo hay một Triết lý? ─ Lẽ Thật không cần nhãn hiệu ─ Không phải là đức tin hay niềm tin mù quáng, mà là Thấy & Biết ─ Ngay cả Chân Lý cũng phải buông bỏ ─ Ví dụ về chiếc bè ─ Suy đoán tưởng tượng là vô ích ─ Thái độ thực tế ─ Ví dụ về người bị trúng tên... 31

CHƯƠNG II

TỨ DIỆU ĐẾ

Diệu Đế Thứ Nhất: Dukkha (Khổ)

Phật giáo không bi quan cũng không lạc quan, nhưng thực tiễn

─ Nghĩa của từ ‘Dukkha’ ─ Ba khía cạnh trải nghiệm ─ Ba khía cạnh của từ ‘Dukkha’ ─ Một ‘Thực thể sống’ là gì? ─ Năm tập hợp

Uẩn ─ Không có một linh hồn là đối nghĩa với vật chất (sắc) ─

Dòng chảy liên tục ─ Người nghĩ và ý nghĩ ─ Cuộc sống có sự bắt đầu hay khởi thủy không?.. 52

CHƯƠNG III

Diệu Đế Thứ Hai: Samudaya (Sự Khởi Sinh Khổ Hay Nguồn Gốc Của Khổ)

Định nghĩa ─ Bốn loại dưỡng chất (thức ăn)? ─ Gốc rễ của sự khổ và luân hồi ─ Bản chất của sinh và diệt ─ Nghiệp và Tái Sinh ─

Chết là gì? ─ Tái sinh là gì?..72

CHƯƠNG IV

Diệu Đế Thứ Ba: Nirodha (Sự Chấm Dứt Khổ, Sự Diệt Khổ)

Niết-bàn là gì? ─ Ngôn ngữ và Chân Lý Tuyệt Đối ─ Các định nghĩa Niết-bàn ─ Niết-bàn không phải là phủ định ─ Niết bàn là Chân Lý Tuyệt Đối ─ Chân Lý Tuyệt Đối là gì? ─ Chân lý thì không phải phủ định ─ Niết-bàn và Luân Hồi (samsara) ─ Niết-bàn không phải là một kết quả ─ Cái gì sau Niết-bàn? Những lý giải không đúng về Niết-bàn ─ Điều gì xảy ra với một A-la-hán sau khi chết? ─

Nếu không có ‘Tự Ngã’, ai chứng ngộ Niết-bàn? ─ Niết-bàn trong đời sống hiện hữu.81

CHƯƠNG V

Diệu Đế Thứ Tư: Magga (Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ)

Con đường Trung Đạo hay Bát Chánh Đạo - Từ bi và Trí tuệ -

Hành vi Đạo Đức - Nguyên tắc về tâm - Trí tuệ - Hai loại của sự

Hiểu biết - Bốn trách nhiệm chức năng theo Tứ Diệu Đế?.. 96

CHƯƠNG VI

Triết Lý ‘Vô-Ngã’ (Anatta)

Linh hồn hay Tự ngã là gì? ─ Thượng Đế và Linh hồn: Tự vệ hay

Tự thủ? ─ Giáo Lý ‘Ngược dòng’ ─ Phương pháp Phân tích và

Tổng hợp ─ Vòng Nhân Duyên, Duyên Khởi ─ Vấn đề ‘Ý Chí Tự do’? ─ Hai loại Chân Lý ─ Một số quan điểm sai lầm ─ Đức

Phật nhất định phủ nhận ‘Tự Ngã’, ‘Ta’ ─ Sự im lặng của Đức

Phật ─ Ý tưởng về cái ‘Ta’ hay ‘Tự Ngã’ là một cảm tưởng mờ nhạt ─ Thái độ đúng đắn ─ Nếu không có Tự Ngã, cái Ta, ai sẽ nhận lãnh kết quả của Nghiệp? ─ Triết Lý Vô Ngã không phải là phủ định...107

CHƯƠNG VII

‘Thiền’: Tu Dưỡng Tâm (Bhàvana)

Những quan điểm sai lầm ─ Thiền không phải là thoát khỏi cuộc sống ─ Hai dạng Thiền ─ Bốn Nền Tảng Chánh Niệm (Tứ Niệm Xứ)

─ ‘Thiền’ quán về Hơi thở ─ Chánh Niệm trong sinh hoạt đời sống

─ Sống trong Thực Tại ─ ‘Thiền’ quán về Cảm Thọ ─ về Tâm Ý ─

‘Thiền’ quán về các đề tài về Đạo lý, về Tâm linh và về Trí tuệ...134

CHƯƠNG VIII

Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay

Những quan điểm sai lầm ─ Đạo Phật cho tất cả mọi người ─ Đạo

Phật trong Đời sống hằng ngày ─ trong Cuộc sống gia đình và xã hội

─ Cuộc sống của Phật Tử tại gia cũng cao thượng ─ Làm thế nào để trở thành một Phật Tử ─ Những vấn đề về kinh tế và xã hội ─Nghèo

Đói: Nguyên nhân Tội phạm ─ Tiến bộ về vật chất và tinh thần ─

Bốn loại hạnh phúc của đời sống Phật Tử tại gia ─ Bàn về vấn đề chính trị, chiến tranh và hoà bình ─ Bất bạo động ─ Mười nghĩa nhà

Vua ─Thông Điệp của Đức Phật ─ Điều đó có thực tiễn không? ─ Ví dụ về nhà vua Phật tử Asoka ─ Mục tiêu của Phật giáo.149

CHƯƠNG IX

Một Số Kinh Quan Trọng (do tác giả dịch)

─ Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana-Sutta).169

─ Kinh Lửa (Adittapariyaya-sutta)..174

─ Kinh Pháp Cú (Dhammapada)-“Những Lời Chân Lý”...178

─ Kinh Từ Bi (Metta-sutta)..195

─ Kinh Hạnh Phúc (Mangala-sutta)...198

─ Kinh Lời Khuyên Dạy Sagala (Sagalovada-sutta)..201

─ Kinh Ví Dụ Về Tấm Vải (Vatthùpama-sutta)..213

─ Kinh Diệt Trừ Những Âu Lo và Phiền Não (Sabbàsava-sutta).220

─ Kinh Niệm Xứ (Satipathàna-sutta)-“Bốn Nền Tảng Chánh Niệm”...233

─ Những Lời Cuối Cùng Của Đức Phật (trích trong Kinh

“Đại Bát-Niết-bàn” (Mahaparinibbana-sutta)..250

CHƯƠNG X

Giới Thiệu Tam Tạng Kinh Nguyên Thủy

─ Sự Lưu Truyền Của Các Tạng Kinh Nguyên Thủy...254

─ Tam Tạng Kinh Nguyên Thủy bằng tiếng Pali...257

─ A- Kinh Tạng (Sutanta-Pikata)..258

─ B- Luật Tạng (Vinaya-Pikata)...262

─ C- Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma-Pitaka)...263

─ Phụ Đính:“Quy Ước Trích Dẫn Kinh Điển Nguyên Thủy” (của Cư sĩ Tiến sĩ Bình Anson)..264

─ Thư Mục Thuật ngữ Phật học Pali-Việt (xếp theo a,b,c…)..272

─ Danh mục những sách chọn lọc để tham khảo & nghiên cứu Phật học.285

─ Về Người Dịch...287

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Những Điều Phật Đã Dạy PDF của tác giả Lê Kim Kha nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Những Điều Phật Đã Dạy

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng