Voucher Live Close
ĐẠI TẠNG KINH PHẬT GIÁO
Ảnh bìa sách Kinh Tiểu Bộ - Tập 9

KINH TIỂU BỘ - TẬP 9

Tác giả : Thích Minh Châu

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 1182

Lượt xem/nghe : 694

Lượt đọc : 229

Lượt tải : 73

Lượt tải AudioBook : 78

Kích thước : 2.87 MB

Tạo lúc : Fri, 23/06/2023 14:07

Cập nhật lúc : 14:29pm 23/06/2023


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Kinh Tiểu Bộ - Tập 9

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Tập 7 - Chương 12 - Phẩm Mười Hai Bài Kệ - Chuyện 468-470
00:19:28 
Tập 7 - Chương 12 - Phẩm Mười Hai Bài Kệ - Chuyện 471-473
00:45:16 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm Mười Ba Kệ - Chuyện Trái Xoài
00:59:57 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm Mười Ba Kệ - Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ
01:07:30 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13-Chuyện Chúa Thiên Nga Có Thần Tốc
01:22:37 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Tiểu Đạo Sĩ Nàrada
01:33:25 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Sứ Thần
01:40:42 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Cây Bồ Đề Và Thánh Đế Kàlinga
02:01:00 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Hiền Giả Akitta
02:15:46 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Hiền Giả Takkàriya
02:43:23 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Lộc Vương
03:01:32 
Tập 8 - Chương 13 - Phẩm 13 - Chuyện Chúa Nai Sarabha
03:34:28 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Cánh Đồng Lúa
03:48:39 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Đôi Ca Thần Canda
04:03:51 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Chúa Chim Ưng
04:21:07 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Nam Tử Uddàlaka
04:33:21 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Củ Sen
04:50:32 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Đại Vương Huy Hoàng
05:15:31 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Nam Vi Hành Trì Trai Giới
05:30:29 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Đại Khổng Tước
05:48:39 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Lợn Rừng Của Thợ Mộc
06:05:45 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Vị Đại Thương Nhân
06:15:31 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Đại Vương Sadhìna
06:28:51 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Mười Hạng Balamon
06:45:52 
Tập 8 - Chương 14 - Tạp Phẩm - Chuyện Cúng Thực Phẩm Đúng Cấp Bậc
06:58:19 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Bậc Hiền Trí Màtanga
07:29:38 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Đôi Bạn Citta - Sambhùta
07:50:51 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Đại Vương Sivi - Nữ Cát Tường
08:16:58 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Lộc Vương Rohanta
08:43:04 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Chúa Thiên Nga
08:54:56 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Anh Vũ Sattigumba
09:17:18 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Đại Vương Bhallàtiya - Vương Tử Hoan Lạc
09:33:00 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Long Vương Campeyya
09:58:53 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Sức Cám Dỗ Mạnh - 5 Vị Hiền Nhân
10:06:24 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Hiền Giả Quản Tượng
10:42:33 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - Chuyện Vương Tử Trong Ngôi Nhà Sắt
11:00:34 
Tập 8 - Chương 15 - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - Chuyện Dục Tham Kỳ Dị
11:19:08 
Tập 8 - Chương 16 - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - Chuyện Bình Rượu
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

Tiểu Bộ kinh có nhan đề “Tiểu Bộ”, nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ “Tiểu” ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng nhiều thể văn khác nhau, từ các kinh kệ ngắn gọn do Ðức Phật thuyết giảng, các tiền thân Ðức Phật với hàng ngàn bài kệ do các vị Tỳ kheo cảm tác, tiểu sử các Ðức Phật, các vị A-la-hán, sự tích Thiên cung, Ngạ quỷ do chư vị kết tập kinh điển biên soạn..., đến các luận thư phân tích giáo lý mở đầu cho văn học A Tì Ðàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau.

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Thích Minh Châu":

 1. Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa
 2. Kinh Tiểu Bộ - Tập 1
 3. Kinh Tiểu Bộ - Tập 2
 4. Kinh Tiểu Bộ - Tập 3
 5. Kinh Tiểu Bộ - Tập 4
 6. Kinh Tiểu Bộ - Tập 5
 7. Kinh Tiểu Bộ - Tập 6
 8. Kinh Tiểu Bộ - Tập 7
 9. Kinh Tiểu Bộ - Tập 8
 10. Kinh Tiểu Bộ - Tập 9
 11. Kinh Tiểu Bộ - Tập 10
 12. Kinh Tiểu Bộ - Tập 11
 13. Kinh Tiểu Bộ - Tập 12
 14. Kinh Trung Bộ - Tập 1
 15. Kinh Trung Bộ - Tập 2
 16. Kinh Trung Bộ - Tập 3
 17. Kinh Trường Bộ - Tập 1
 18. Kinh Trường Bộ - Tập 2
 19. Kinh Trường Bộ - Tập 3
 20. Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 1
 21. Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 2
 22. Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 3
 23. Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 4
 24. Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5
 25. Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 6
 26. Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 1
 27. Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 2
 28. Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 3
 29. Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 4
 30. Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 5
 31. Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 6

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kinh Tiểu Bộ - Tập 9 PDF của tác giả Thích Minh Châu nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Kinh Tiểu Bộ - Tập 9

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

NHẠC CHỮA LÀNH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng