Voucher Live Close
GIÁO LÝ BÍ NHIỆM
Ảnh bìa sách Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 2

GIÁO LÝ BÍ NHIỆM - QUYỂN 2

Tác giả : H. P. Blavatsky

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 749

Lượt xem/nghe : 1184

Lượt đọc : 467

Lượt tải : 251

Kích thước : 3.89 MB

Tạo lúc : Fri, 03/12/2021 08:45

Cập nhật lúc : 15:23pm 12/09/2022


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 2

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

TỦ SÁCH TINH HOA:

MỤC LỤC

Quyển 2

VŨ TRỤ KHỞI NGUYÊN LUẬN

PHẦN 2. SỰ TIẾN HÓA CỦA BIỂU TƯỢNG KÝ TRANG TIẾT 1 - BIỂU TƯỢNG KÝ VÀ BIỂU Ý TỰ... 15

Các Thần thoại và các Truyền thống đều có ý nghĩa

Tìm mua: Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 2

Lịch sử - Biểu hiệu và Biểu tượng khác nhau - Biểu hiệu là một loạt các hình vẽ giống như đồ thị, được thuyết minh theo lối ẩn dụ. Lịch sử nội môn ẩn tàng trong

Biểu tượng - Mãnh lực Pháp thuật của Âm thanh -

Ngôn ngữ Bí nhiệm, nay được gọi là Biểu tượng ký.

TIẾT 2 - NGÔN NGỮ BÍ NHIỆM VÀ CÁC CHÌA KHÓA CỦA NÓ… 30

Các học giả đã từng giải được Ngôn ngữ Đại đồng của

Cổ nhân - Các Văn kiện cổ truyền được viết bằng Ngôn ngữ Đại đồng - Các Nghi thức và các Giáo điều của Ai

Cập vẫn còn duy trì Giảng lý chính yếu của Giáo lý Bí nhiệm - các học giả khám phá ra Hệ thống Hình học và

Số học của các kích thước của Đại Kim Tự Tháp - Phép

Cầu phương của Hình tròn - Rốt cuộc Chân lý phải ưu thắng - Moses và Chiếc Bè bằng cây cỏ chỉ mô phỏng theo vua Sargon - Nền tảng Con số Huyền linh của khoa Vũ trụ Khai tịch Huyền linh - Gốc tích của các

Biểu tượng Cổ truyền - Sự Sáng tạo ra nhiều Adam -

Các Giống dân “Quỷ Vương”.

TIẾT 3 - CHẤT NGUYÊN LIỆU NGUYÊN THỦY VÀ TƯ TƯỞNG THIÊNG LIÊNG. 62

Siêu hình học Tây phương không đạt được Chân lý - Trừ phi được xác định bằng Vô số biểu lộ của chất liệu Vũ Trụ, Tư Tưởng Thiêng Liêng không xác định được - Thiên Ý Hồng Nguyên không tồn tại trong khi có chu kỳ Hỗn Nguyên của Vũ Trụ - Toàn thể Vũ trụ là một Hão Huyền - Chất Nguyên Thủy là gì? Hậu Thiên Khí và Lửa Vũ Trụ - Vũ Trụ Khai Tịch của Thần Trí (Manas) - Thất Đại - Các Thần Linh trong Sáng Thế Ký - Toàn bộ Càn Khôn xuất phát từ Đấng Tam Phân - “Sinh Hỏa” - Ether của Khoa học - Toàn bộ Càn Khôn xuất phát từ Tư Tưởng Thiêng Liêng - Huyền bí học vẫn còn nắm giữ Chìa khóa giải tất cả mọi Vấn đề của Thế giới.

TIẾT 4 - HỒNG NGUYÊN KHÍ: THƯỢNG ĐẾ: VŨ TRỤ. 96

Không gian bao hàm và là Thể của Vũ Trụ với Bảy Nguyên khí - Hồng nguyên khí trở thành Linh Hồn Vũ Trụ - Tam giác Sơ Thủy - Khai sinh ra Thần trí - Húy Danh - Tứ Đại Sơ Thủy - Sự sùng bái Vũ Trụ (Cosmolatry)

TIẾT 5 - VỀ THƯỢNG ĐẾ ẨN TÀNG, BIỂU TƯỢNG VÀ CHỮ VIẾT TƯỢNG HÌNH.. 111

Các Prajãpatis (Thiên Đế) và các Tộc Trưởng - Đại Thánh Dung và Tiểu Thánh Dung - Bảy Mật Tự cấu thành danh xưng của Thượng Đế - Linh Hồn Vũ Trụ được coi như là Thần Trí của Tạo Hóa - Ý của các Con thú và các Cây linh thiêng - Biểu tượng của các Quyền năng Sáng tạo - Bảy mươi Đấng Kiến Tạo - Liệu đã từng có một sự Thiên khải Vũ Trụ sơ thủy hay chưa? - Thiên Nga dùng như là Biểu tượng của Tinh Thần - Biểu tượng học Cổ truyền.

TIẾT 6 - VŨ TRỤ NOÃN.. 131

Quả Trứng tiêu biểu cho Vũ Trụ và các thể hình cầu của nó - Quả Trứng và Chiếc Bè - Mười con số Linh Mục Lục thiêng của Vũ Trụ - Biểu tượng về các Thần Nguyệt Tinh và Nhật Tinh - Bốn Con thú Linh thiêng tiêu biểu cho Bốn Nguyên khí thấp nơi Con Người - Các Con Rắn bốc Lửa - Quả Cầu có cánh - Quả Trứng sinh ra Tứ đại (Four Elements) - Tất cả các vị thần Ai Cập đều lưỡng phân - Vũ Trụ Khởi Nguyên Luận của Bắc Âu (Scandanavian Cosmogony) - Bốn Con Sông của vườn Địa Đàng được tượng trưng bởi Khối vuông.

TIẾT 7 - CÁC NGÀY VÀ ĐÊM CỦA BRAHMÃ (PHẠN THIÊN).. 150

Thiên kiếp (Kalpa) hiện tại là Varãha (Hóa thân Heo rừng) - Các Hóa thân biểu hiệu các Chu kỳ Chủ yếu và Thứ yếu - Ba chu kỳ Hỗn Nguyên chính (Pralayas) - Một Chìa khóa giải Thánh kinh Do Thái Bí giáo (Kabala) - Mười bốn vị Bàn Cổ trong thời hạn của một Đại Chu Kỳ (Mãha Yuga) - Đêm Vũ Trụ giáng lâm - Chu kỳ Chánh Pháp (Satya Yuga) bao giờ cũng đứng đầu trong số Bốn Thời đại và Chu kỳ Mạt Pháp bao giờ cũng sau rốt - Các Hiền Triết Moru và Devãpi tái lai.

TIẾT 8 - HOA SEN DÙNG NHƯ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG VŨ TRỤ.. 170

Hoa sen tiêu biểu cho sự Sáng tạo và sự Sinh hóa - Thiên Ý chuyển từ Trừu tượng sang Cụ thể - Thượng Đế Sáng Tạo là Tư tưởng làm cho Hữu hình - Thuyết thần nhân đồng hình của Cổ Do Thái - Ý nghĩa Nội môn của Tội lỗi sa đọa trong Sáng Thế Ký - Ý nghĩa Linh thiêng của chữ “M”.

TIẾT 9 - MẶT TRĂNG, NGUYỆT THẦN, PHOEBE. 185

Mặt Trăng được nhân cách hóa - Các vị thần Nhật Tinh và Nguyệt Tinh, các Giống dân và các triều đại - Chìa khóa Tâm lý giải Biểu tượng Mặt Trăng - Con Số Kép, Thư Hùng - Một ẩn dụ trích từ Thánh kinh Zohar - Biểu tượng Mặt Trăng thật là phức tạp, Chìa khóa Tâm lý của nó - Trạng thái Lưỡng phân của Mặt Trăng - Các nghi lễ Nguyệt Tinh dựa vào sự Hiểu biết về Sinh lý học - Mặt Trời và Mặt Trăng được coi như là các vị Thần Thư Hùng sinh hóa ra Trái Đất - Đức Mẹ Đồng Trinh và Nữ Thần Ngẫu Tượng - Sự sùng bái Mặt Trăng thật là xưa cũ như Trái Đất - Mặt Trăng được công nhận như là Biểu tượng của mọi Đức Mẹ Đồng Trinh.

TIẾT 10 - SỰ SÙNG BÁI CÂY CỎ, RẮN VÀ CÁ SẤU. 219

Quả của Cây Minh Triết - Rắn và Rồng có nghĩa là các Đấng Minh Triết tức các Cao đồ được Điểm Đạo thời xưa - Rắn Biểu tượng của Điểm Đạo - Các nhà Huyền bí học thấu triệt được các ý nghĩa Sơ thủy của Cây Trường Sinh và Thập Giá - Cây Trường Sinh bắt rễ từ Thiên Đàng - Những con Rắn và Rồng bảy đầu thời xưa tiêu biểu cho Bảy Nguyên khí trong Thiên nhiên và nơi Con Người - Con Sấu và Con Rồng của dân Ai Cập - Ý nghĩa của Thất Linh hỏa (Seven Fires), Thất Huyền Âm (Seven Vowels) v.v.. được tượng trưng bởi Bảy Đầu của Con Rắn vĩnh cửu.

TIẾT 11 - QUỶ VƯƠNG ĐỐI NGHỊCH VỚI THƯỢNG ĐẾ... 235

Thiện và Ác, liệu có thể có Hai cái Tuyệt đối vĩnh cửu được không? - “Satan” đã được nhân hình hóa như thế nào - Hữu sinh tất Hữu hoại - Thiện và Ác là hai phương diện của cái Duy Nhất cũng Như nhau - Ác biểu thị tính Phân cực của Vật Chất và Tinh Thần - Các Cao đồ Chánh đạo và Tà đạo - Cuộc Chiến đấu giữa các vị Thần - Hai trạng thái của Vishnu - Các Thần lực Sáng Tạo các Thực Thể sống động và Hữu thức - Kim Tự Tháp Đen và Trắng.

TIẾT 12 - THẦN PHỔ HỌC VỀ CÁC THẦN LINH SÁNG TẠO.. 260

Huyền giai Thần lực - Đấng Sinh hóa ra Vũ Trụ không phải là vị Thần Tối Cao - Huyền điểm là Đơn vị từ đó phát sinh ra toàn bộ Hệ thống Số học - Các Tạo vật trong Vũ Trụ Khởi Nguyên Luận Ấn Độ - Thượng Đế

Mục Lục

Huyền Âm - Các Từ ngữ đồng nghĩa với Thượng Đế - Các Quyền năng nữ tính trong Thiên nhiên - Bí nhiệm của Âm Thanh - Ánh Sáng, Âm Thanh và Số Mục là ba nhân tố Sáng tạo - Số luận của Pythagoras - Mẹ của các vị Thần - các Kim Tự Tháp thật là xưa cũ - Thiên Thần, Tổng Thiên Thần, Thiên Thần Vương Tước, Thiên Thần Đức Hạnh, Thiên Thần Tự Trị, Thiên Thần Vương Vị, Tiểu Thiên Thần, Thiên Thần Tối Cao - Các vị Thần trong Vũ trụ - Các Giai đoạn Biểu lộ - Danh xưng Bất khả tuyên đọc - Vũ Trụ Khởi Nguyên Luận của Khổng Tử - Bảy và Mười bốn Chu kỳ tồn tại - Các Biểu tượng của Bí nhiệm U minh - Chỉ có Thượng Ngã là Thiêng Liêng và Thượng Đế.

TIẾT 13 - BẢY TẠO VẬT... 302

Bảy Tạo vật của Thánh kinh Purãnas - Bát nguyên (the Ogdoad) - Con người biết “Suy tư” đầu tiên và Một, Ba và Bảy Huyền Âm - Các tạo vật Chủ yếu và Thứ yếu - Toàn Linh Trí và Thiên Trí đang Hoạt động tích cực - Nhiều lời Giải thích Chân Lý Độc Nhất Vô Nhị - Các Thiền Định Đế Quân là Khối Tập Hợp của Bản Nguyên Trí - Bảy Tạo Vật: (1) Hành Toàn Linh Trí (Mahattattva), cuộc Tự tiến hóa bản sơ; (2) Các Nguyên khí Sơ cấp tức các Tanmãtras (Cơ bản kích lượng); (3) Ngã thức (Ahamkãra) tức quan niệm về cái “Tôi”; (4) Hàng loạt bốn giới Hành khí Sơ cấp - Cơ sở của các Giác quan; (5) Tạo vật Con thú câm; (6) Các nguyên kiểu của Giống dân thứ Nhất (nhân loại); (7) Con người - Các Đấng Thiên Tôn (Kumãras) là ai - Các Tu sĩ khổ hạnh Trinh khiết không chịu sáng tạo ra Con người Vật chất - Tầm quan trọng của số Bảy.

TIẾT 14 - TỨ ĐẠI (TỨ HÀNH). 334

Các Hành là Lớp vỏ Hữu hình của các Thần Linh Vũ Trụ - Các Hành thuộc Tinh Thần và Thể Chất trong các Thần lực của Thiên nhiên - Dân Atlante thấu hiểu được các hiện tượng của Tứ Đại - Thánh Paul tin tưởng nơi các Thần Linh Vũ Trụ - Jehovah là một vị Thần của các Hành - Nữ thần Astarte và Đức Mẹ Mary - Mọi Hành đều có bản chất lưỡng phân - Các lực vật lý là khí cụ của các hành.

TIẾT 15 - VỀ QUAN THẾ ÂM VÀ QUAN ÂM.. 353

Thủy và Chung của Vũ Trụ tự nhiên và biểu lộ - Các Thần chú tạo ra một tác dụng Pháp thuật - Quan Thế Âm là một Hình hài của Nguyên khí thứ Bảy của Vũ Trụ, tức Thượng Đế xét về mặt huyền học - Quan Âm là nguyên khí Âm trong Thiên nhiên.

PHẦN 3. PHỤ LỤC

TIẾT 1 - LÝ DO TẠI SAO CÓ CÁC PHỤ LỤC NÀY. 361

Không có mâu thuẫn giữa Huyền bí học và Khoa học chính xác bất cứ khi nào mà Khoa học chính xác vẫn được dựa vào Sự kiện không thể công kích được - Các Thần lực là các Thiên Thần và các Thần Linh - Mặt Trời vừa là Vật Chất vừa là Tinh Thần - Mặt Trời ban cấp Sự sống cho Thế Giới Vật Chất; Mặt Trời Tinh Thần ẩn tàng cung ứng Cuộc sống và Ánh sáng cho các cõi Tinh Thần và Tâm Linh.

TIẾT 2 - NHÀ VẬT LÝ HỌC HIỆN ĐẠI ĐANG CHƠI TRÒ “BỊT MẮT

BẮT DÊ” (BLIND-MAN’S BUFF). 371

Khoa học phải học hỏi xem thực sự thì Vật Chất, Nguyên Tử, Ether (Ê-te) và Lực là thế nào - Ánh sáng có phải là một Thể hay không? - Các Giả thuyết mâu thuẫn - Các quan điểm về Cấu tạo của Ether - Nhà Huyền bí học nói rằng Thiên nhiên tạo tác ra chính mình.

TIẾT 3 - LỰC HẤP DẪN CÓ PHẢI LÀ MỘT ĐỊNH LUẬT KHÔNG?.. 387

Mục Lục

Các quan điểm của Khoa học về Trọng lực - Pythagoras và Plato nói về các Tinh Quân - Vô cực điện (Fohat) và Trí thông tuệ cấp năng lượng cho và hướng dẫn lưu chất điện Sinh Lực Vũ Trụ - Các Thần lực trong Thiên nhiên và các Cá thể Thông tuệ - Thuyết Chân không vũ trụ của Newton - Chuyển động không ngừng - Từ khí Vũ Trụ - Quan niệm của Kepler về các Lực Vũ Trụ - Nguyên nhân của sự quay.

TIẾT 4 - CÁC THUYẾT VỀ SỰ QUAY TRONG KHOA HỌC... 408

Các giả thuyết về Nguồn gốc của Sự quay, về Nguồn gốc của các Hành Tinh và các Sao chổi - Các Nghịch lý của Khoa học - Lực là các Thực Tại.

TIẾT 5 - CÁC MẶT NẠ CỦA KHOA HỌC.. 422

Vật lý hay Siêu hình học? - Giáo lý và Nguyên lý Huyền bí học nơi Spiller - Các định nghĩa về Lực của Khoa học - Lực và Chất liệu trong Huyền bí học - Lực là gì? - Các nhà Huyền bí học gọi Nguyên Nhân của Ánh Sáng, Nhiệt, Âm Thanh, Sự Cố Kết, Từ Khí v.v… là một Chất liệu - Bảy Huyền Xạ của Mặt Trời - Nhân và Quả - Thế nào là một Nguyên Tử? - Bốn mươi chín Linh Hỏa Bản Sơ được nhân cách hóa; Quan hệ của chúng với các Thần thông nơi Con Người cùng các Mãnh lực Vật lý và Hóa học - “Nguyên lý Kết tập” trong Hệ thống Triết học (Triết hệ) (in the Vishishtãdvaita System of Philosophy).

TIẾT 6 - MỘT NHÀ KHOA HỌC CÔNG KÍCH LÝ THUYẾT VỀ LỰC CỦA KHOA HỌC. 455

Nhiều Khoa học gia Anh quốc giảng dạy hầu hết là Giáo lý Huyền bí học - Tinh Thần và Linh Hồn của Vũ Trụ.

TIẾT 7 - CUỘC SỐNG, LỰC HAY TRỌNG LỰC... 466

Một mình Lực hấp dẫn không đủ để giải thích Chuyển động của Hành tinh - Các Lưu chất hay các Bức xạ của Mặt Trời truyền thụ Mọi Chuyển động và khơi hoạt Mọi Cuộc Sống trong Thái Dương Hệ - Mặt Trời là Kho chứa sinh lực - Thuyết Phiếm Thần hay là Thuyết Độc Thần? - Bảy Giác quan Hồng Trần - Cây Trường Sinh - “Ether thần kinh” là gì? Một nấc thang Thất phân chân chính.

TIẾT 8 - LÝ THUYẾT VỀ THÁI DƯƠNG HỆ... 488

Mặt trời là Tâm của Thái Dương Hệ - Các Nguyên tố mà ta biết hiện nay không phải là các Hành Nguyên Thủy - Hóa học tiến gần tới lãnh vực Huyền bí trong Thiên nhiên hơn là các Khoa học khác - Các khám phá của Giáo sư Crookes biện minh cho các Giáo lý Huyền bí học - Các Thuật ngữ Hóa học và Khởi nguyên của các Thần Linh - Quyền năng điều động Nguyên tử - Ý nghĩa của Dực Xà Trượng (Caduceus) của thần Mercury - Trạng thái Laya (trung hòa) và Điểm Zero - Huyền bí học nói rằng Vật Chất vốn Vĩnh Cửu và chỉ trở thành Nguyên tử một cách định kỳ - Các “Nguyên tử số” chủ yếu - Các Đấng Thông Tuệ và các Đấng Chủ trì các Chơn Thần và Nguyên tử.

TIẾT 9 - THẦN LỰC SẮP TỚI. 514

Nhân và Quả của Điện vũ trụ - Âm thanh là một Quyền năng Huyền bí - Keely là một nhà Huyền bí học Vô thức - Ý nghĩa Huyền bí của một Trung hòa điểm -

Nhân loại có liên hệ về mặt tâm linh với các nhóm

Đấng Thiền Định - Tại sao Keely không thể đẩy mạnh các Khám phá của mình đến Mục tiêu hợp lý - Dĩ thái lực không được dùng cho các Mục đích thương mại và

Giao thông - “Vril” là một Lực Thực sự - Các khám phá quá sớm của Keely.

TIẾT 10 - VỀ CÁC HÀNH NGUYÊN TỬ.. 537

Khi được dùng về mặt Siêu hình học, từ ngữ Hành có nghĩa là Con người Thiêng liêng Phôi thai - Các Linh

Mục Lục

Hồn Nguyên Tử là các Biến phân xuất phát từ Đấng Duy Nhất - Ẩn dụ về “Vùng đất hứa” - Chơn Thần theo Giáo lý của Điểm Đạo đồ thời xưa - Hành giả Vĩnh cửu - Các Đức Phật trong Ba cõi thấp (Three Worlds) - Các Thiền Định Phật và Bảy Con của Ánh sáng - Phàm ngã và Chơn Ngã - Các Chơn Thần Thiên Thần, Chơn Thần Nhân Loại và các Ngôi Sao Tổ Phụ - Vị trí của Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh - Nguồn gốc Hành Tinh của Chơn Thần theo giáo lý của phái Ngộ Đạo - Sự sa đọa tuần hoàn của chư Thần - Bản chất của Jehovah.

TIẾT 11 - TƯ TƯỞNG CỔ TRUYỀN VỚI HÌNH THỨC HIỆN ĐẠI... 561

Hóa học và Huyền bí học - Roger Bacon có một Chìa khóa giải được Chân ý nghĩa của Pháp thuật và Thuật luyện đan - Nguyên tử không thể tách rời khỏi Tinh

Thần - Tam Nguyên trong Nhất Nguyên - Khởi nguyên của các Hành - Thánh kinh Purãnas chống lại

Hội Hoàng Gia.

TIẾT 12 - BẰNG CHỨNG KHOA HỌC VÀ NỘI MÔN BIỆN MINH CHO

VÀ CHỐNG LẠI THUYẾT TINH VÂN HIỆN ĐẠI. 579

Thuyết Tinh vân Sai - Mặt Trời và các Hành Tinh có chung một Nguồn gốc - Nhiệm vụ của nhà Huyền bí học là xét về Linh Hồn và Tinh Thần của Không gian Vũ

Trụ - Cần phải Nghiên cứu toàn bộ Hệ thống Vũ Trụ

Khởi Nguyên Luận Nội Môn - Các thần lực là các

Trạng thái của Cuộc sống Đại đồng Vũ Trụ Duy nhất -

Các quan điểm của một Thánh Sư về các Thuyết khoa học - Các Tinh vân là gì? - Thuyết Tinh vân và các

Giáo Lý Bí Nhiệm - Vũ trụ hữu hình của chúng ta là

Thể xác của một Càn Khôn Thất Phân - Thế nào là Vật

Chất Bản Sơ? - Sự chọn lọc tự nhiên và Thuyết tiến hóa của Đông phương.

Giáo Lý Bí Nhiệm

12

TIẾT 13 - CÁC THẦN LỰC LÀ CÁC CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỘNG

HAY LÀ CÁC ĐẤNG THÔNG TUỆ?.. 603

Các hiệu quả của Vật Chất Bản Sơ biểu lộ qua các Đấng

Thông Tuệ được mệnh danh là các Thiền Định Đế

Quân v.v… - Khoa học ắt phải thừa nhận các Đấng

Thông Tuệ này - Toàn Linh Trí là Linh Quang (Fohat) do Thượng Đế xạ ra - Các Hiện tượng trên Trần Thế là các trạng thái của Bản Thể lưỡng phân của các Thiền

Định Đế Quân Vũ Trụ - Luật Tương Tự là Chìa khóa đầu tiên để giải nan đề của Thế giới - Các Loại Người khác nhau - Các Giác quan khác nhau trong các Thế giới khác - Vạn vật đều có Chu kỳ sống của mình: Địa

Cầu, Nhân Loại, Mặt Trời, Mặt Trăng, các Hành Tinh, các Giống Dân v.v…

TIẾT 14 - CÁC VỊ THẦN, CHƠN THẦN VÀ NGUYÊN TỬ... 620

Vũ trụ đầy dẫy các Sinh linh vô hình, Thông tuệ - Chỉ có các Điểm đọa đồ và các Thánh nhân cao cấp nhất mới quán triệt được các Bí nhiệm của Thiên nhiên - Ai thấu đáo được các Bí nhiệm của chính Trái Đất chúng ta, cũng sẽ thấu triệt được Bí nhiệm của mọi Hành Tinh khác - Điểm Toán học - Vũ Trụ Tuyệt Đối Lý Tưởng và

Càn Khôn vô hình mặc dù đã biểu lộ - Chơn Thần được coi như là Đỉnh của Tam giác đều biểu lộ, “Từ Phụ” -

Không gian là Thế giới Chân thực - Mười điểm của

Pythagoras - Tam giác Lý tưởng - Chơn Thần và Nhị

Nguyên - Các Linh Hồn Nguyên Tử và cuộc Hành hương cá biệt của chúng - Sự thăng giáng của Chơn

Thần đã Biệt lập ngã tính - Hóa học của Tương lai -

Nội môn Bí giáo bao hàm toàn bộ phạm vi Tiến hóa từ

Tinh Thần tới Vật Chất - Thực tượng của Oxy, Hydro,

Nitro - Các thuyết của Leibnitz - Bản chất của Chơn

Thần - Các vị Thần là các Bức xạ của Thiên nhiên

13

Mục Lục

Nguyên Thủy - Các Nguyên tử là loại Chuyển động giữ cho Vòng Sinh Tử Luân Hồi quay mãi.

TIẾT 15 - SỰ TIẾN HÓA TUẦN HOÀN CỦA NGHIỆP QUẢ.. 665

Nghiệp quả là Luật duy nhất chi phối Thế giới Hiện tồn

- Các nhà Huyền bí học cũng tôn trọng Cuộc sống thú tính ngoại cảnh của Con người giống như là Bản Chất

Tinh Thần Nội Tâm của y - Quan hệ Nội môn của các

Chu kỳ nghiệp quả đối với Luân lý Đại đồng Vũ trụ -

Không Ai có thể thoát khỏi Vận mệnh khống chế y -

Nghiệp quả là Luật bù trừ - Các biến đổi Địa chất vĩ đại chẳng qua chỉ là Khí cụ để hoàn thành một vài Thiên ý tác động một cách định kỳ - Các loại Chu kỳ và Tiểu chu kỳ - Nghiệp quả Báo ứng (quả báo) - Các lời Tiên tri xưa và nay - Chiêm tinh học là một Khoa học.

TIẾT 16 - HOÀNG ĐẠO CÓ NGUỒN GỐC XA XƯA. 690

Hoàng Đạo trong Thánh kinh - Hoàng Đạo có nguồn gốc xa xưa - Các Đấng Cứu Thế, các Đấng Hóa Thân và các cung Hoàng Đạo - Chư Thần và các Chu kỳ của dân Chaldea Judea - Hoàng Đạo của Ấn Độ có nguồn gốc xa xưa - Các kết luận của Khoa học - Chu kỳ Mạt

Pháp bắt đầu - Các phương pháp thiên văn Ấn Độ với các biện minh.

TIẾT 17 - TỔNG KẾT LẬP TRƯỜNG... 727

Thế nào là Ether, Vật Chất, Năng Lượng? - Vũ Trụ Vật

Chất vẫn chẳng được hiểu biết bao nhiêu - Các Giáo lý

Nội môn ở Ai Cập và Ấn Độ đều như nhau - Bên ngoài biên giới của Thái Dương Hệ có các Mặt Trời khác và

Mặt Trời Trung Ương Bí Nhiệm - Trong Huyền bí học,

Fohat là Chìa khóa giải các Biểu tượng và các Ẩn dụ của mọi Thần thoại - Vô cực điện ẩn dưới nhiều danh xưng - Huyền thoại là Lịch sử.

CÁC CHÚ THÍCH BỔ SUNG. 743

THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO. 746

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "H. P. Blavatsky":

  1. Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 1
  2. Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 2
  3. Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 3
  4. Tiếng Nói Vô Thinh
  5. Chìa Khóa Minh Triết Thiêng Liêng
  6. Thiên Nhiên Huyền Bí
  7. Bí Quyết Thông Thiên Học

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 2 PDF của tác giả H. P. Blavatsky nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Giáo Lý Bí Nhiệm - Quyển 2

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng