Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Game Giải Trí

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 10

Hôm nay: 750

Hôm qua: 18600

Tuần này: 19350

Tháng này: 508810

Năm:481640

Tổng: 13591020

Cổ đại
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1200

1 tháng trước

Dâu Nhà Nông
Dâu Nhà Nông

Hoa Khai Thường Tại

Chương 107

1 tháng trước

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 513

1 tháng trước

Nghiệp Đế Vương
Nghiệp Đế Vương

Mị Ngữ Giả

Chương 65

1 tháng trước

Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chương 102

1 tháng trước

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 409

2 tháng trước

Phượng Ẩn Thiên Hạ
Phượng Ẩn Thiên Hạ

Nguyệt Xuất Vân

Chương 26

2 tháng trước

Kim Ốc Hận
Kim Ốc Hận

Liễu Ký Giang

Chương 100

2 tháng trước

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1344

3 tháng trước

Bần Đạo Có Bệnh
Bần Đạo Có Bệnh

Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Chương 23

3 tháng trước

Đông Cung Chi Chủ
Đông Cung Chi Chủ

Nguyệt Lãm Hương

Chương 195

3 tháng trước

Tỏa Hồn
Tỏa Hồn

Hạnh Dao Vị Vãn

Chương 116

3 tháng trước

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 235

3 tháng trước

Thịnh Thế Đích Phi
Thịnh Thế Đích Phi

Phượng Khinh

Chương 456

3 tháng trước

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 1020

3 tháng trước

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 105

3 tháng trước

Sở Vương Phi
Sở Vương Phi

Ninh Nhi

Chương 163

3 tháng trước

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Chương 173

3 tháng trước

Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Nãi Hương Lưu Ly Tửu

Chương 40

3 tháng trước

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Thiên Như Ngọc

Chương 100

3 tháng trước

Lạc Vương Phi
Lạc Vương Phi

Mạn Diệu Du Li

Chương 135

3 tháng trước

Thượng Cung
Thượng Cung

Vân Ngoại Thiên Đô

Chương 49

3 tháng trước

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Vị Ương Trương Dạ

Chương 407

3 tháng trước

Giang Bắc Nữ Phỉ

Chương 232

3 tháng trước

Chuyện Xấu Nhiều Ma
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Na Chích Hồ Ly

Chương 123

3 tháng trước

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 167

3 tháng trước

Đại Mạc Dao
Đại Mạc Dao

Đồng Hoa

Chương 41

3 tháng trước

Một Đêm “Bệnh Kiều” Đột Nhiên Tới

Chương 139

3 tháng trước

Con Đường Sủng Hậu
Con Đường Sủng Hậu

Tiếu Giai Nhân

Chương 299

3 tháng trước

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Chương 250

3 tháng trước

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Chương 8

3 tháng trước

Công Chúa Quý Tính

Chương 87

3 tháng trước

Xuân Mang Lưu Luyến
Xuân Mang Lưu Luyến

Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 80

3 tháng trước

Tiểu Hoàng không phải Tiên

Chương 26

3 tháng trước

Đế Hoàng Phi
Đế Hoàng Phi

Hoại Phi Vãn Vãn

Chương 81

3 tháng trước

Mệnh Phượng Hoàng
Mệnh Phượng Hoàng

Hoại Phi Vãn Vãn

Chương 79

3 tháng trước

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 154

3 tháng trước

Song Quy Nhạn
Song Quy Nhạn

Minh Nguyệt Đang

Chương 66

4 tháng trước

Độc Sủng
Độc Sủng

A Bạch Bất Bạch

Chương 45

5 tháng trước

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư

Đường Thất Công Tử

Chương 32

5 tháng trước

Nữ Phụ Công Tâm Kế
Nữ Phụ Công Tâm Kế

Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Chương 110

5 tháng trước

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Chương 37

5 tháng trước

Biểu Ca Đừng Chạy
Biểu Ca Đừng Chạy

Ái Hát Thủy Đích Điềm Muội Muội

Chương 137

6 tháng trước

Phượng Nghi Thiên Hạ
Phượng Nghi Thiên Hạ

Tâm Doanh Cốc

Chương 6

6 tháng trước

Ôn nhu nộ tướng quân

Chương 10

6 tháng trước

Trang 1/1 Đi

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 10

Hôm nay: 760

Hôm qua: 18600

Tuần này: 19360

Tháng này: 508820

Năm:481650

Tổng: 13591030

Rút gọn link kiếm tiền
https://auview.net