Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Game Giải Trí

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 250

Hôm nay: 68800

Hôm qua: 349000

Tuần này: 1013100

Tháng này: 8183900

Năm:62125100

Tổng: 62125100

Cổ đại
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1344

1 ngày trước

Bần Đạo Có Bệnh
Bần Đạo Có Bệnh

Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Chương 23

3 ngày trước

Đông Cung Chi Chủ
Đông Cung Chi Chủ

Nguyệt Lãm Hương

Chương 195

5 ngày trước

Tỏa Hồn
Tỏa Hồn

Hạnh Dao Vị Vãn

Chương 116

6 ngày trước

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 260

7 ngày trước

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 235

9 ngày trước

Thịnh Thế Đích Phi
Thịnh Thế Đích Phi

Phượng Khinh

Chương 456

9 ngày trước

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 1020

10 ngày trước

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 105

12 ngày trước

Sở Vương Phi
Sở Vương Phi

Ninh Nhi

Chương 163

13 ngày trước

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Chương 173

15 ngày trước

Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Nãi Hương Lưu Ly Tửu

Chương 40

16 ngày trước

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Thiên Như Ngọc

Chương 100

16 ngày trước

Lạc Vương Phi
Lạc Vương Phi

Mạn Diệu Du Li

Chương 135

19 ngày trước

Thượng Cung
Thượng Cung

Vân Ngoại Thiên Đô

Chương 49

19 ngày trước

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Vị Ương Trương Dạ

Chương 407

20 ngày trước

Giang Bắc Nữ Phỉ

Chương 232

21 ngày trước

Chuyện Xấu Nhiều Ma
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Na Chích Hồ Ly

Chương 123

21 ngày trước

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 167

21 ngày trước

Đại Mạc Dao
Đại Mạc Dao

Đồng Hoa

Chương 41

22 ngày trước

Một Đêm “Bệnh Kiều” Đột Nhiên Tới

Chương 139

22 ngày trước

Con Đường Sủng Hậu
Con Đường Sủng Hậu

Tiếu Giai Nhân

Chương 299

22 ngày trước

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Chương 250

23 ngày trước

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Chương 8

23 ngày trước

Công Chúa Quý Tính

Chương 87

23 ngày trước

Xuân Mang Lưu Luyến
Xuân Mang Lưu Luyến

Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 80

23 ngày trước

Tiểu Hoàng không phải Tiên

Chương 26

23 ngày trước

Đế Hoàng Phi
Đế Hoàng Phi

Hoại Phi Vãn Vãn

Chương 81

23 ngày trước

Mệnh Phượng Hoàng
Mệnh Phượng Hoàng

Hoại Phi Vãn Vãn

Chương 79

23 ngày trước

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 154

26 ngày trước

Song Quy Nhạn
Song Quy Nhạn

Minh Nguyệt Đang

Chương 66

1 tháng trước

Độc Sủng
Độc Sủng

A Bạch Bất Bạch

Chương 45

2 tháng trước

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư

Đường Thất Công Tử

Chương 32

2 tháng trước

Nữ Phụ Công Tâm Kế
Nữ Phụ Công Tâm Kế

Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Chương 110

2 tháng trước

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Chương 37

2 tháng trước

Biểu Ca Đừng Chạy
Biểu Ca Đừng Chạy

Ái Hát Thủy Đích Điềm Muội Muội

Chương 137

3 tháng trước

Phượng Nghi Thiên Hạ
Phượng Nghi Thiên Hạ

Tâm Doanh Cốc

Chương 6

3 tháng trước

Ôn nhu nộ tướng quân

Chương 10

3 tháng trước

Trang 1/1 Đi

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 250

Hôm nay: 68850

Hôm qua: 349000

Tuần này: 1013150

Tháng này: 8183950

Năm:62125150

Tổng: 62125150

Top Video GAME HAY
Top Video hài hay