Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Game Giải Trí

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 40

Hôm nay: 4690

Hôm qua: 53790

Tuần này: 211420

Tháng này: 780650

Năm:1409790

Tổng: 14519170

Bia Đỡ Đạn Phản Công

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 1 Câu chuyện thế giới cha con 1 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 2 Câu chuyện thế giới cha con 2 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 3 Câu chuyện thế giới cha con 3 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 4 Câu chuyện thế giới cha con 4 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 5 Câu chuyện thế giới cha con 5 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 6 Câu chuyện thế giới cha con 6 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 7 Câu chuyện thế giới cha con 7 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 8 Câu chuyện thế giới cha con (kết) ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 9 Trao đổi tim cẩu huyết 1 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 10 Trao đổi tim cẩu huyết 2 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 11 Trao đổi tim cẩu huyết 3 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 12 Trao đổi tim cẩu huyết 4 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 13 Trao đổi tim cẩu huyết 5 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 14 Trao đổi tim cẩu huyết 6 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 15 Trao đổi tim cẩu huyết 7 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 16 Trao đổi tim cẩu huyết 8 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 17 Trao đổi tim cẩu huyết 9 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 18 Trao đổi tim cẩu huyết 10 ( Counterattack Beer - doc truyen )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 19 Tiếu ngạo giang hồ công lược (một) ( Counterattack Beer )

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 20 Tiếu ngạo giang hồ công lược (hai) ( Counterattack Beer )

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 40

Hôm nay: 4700

Hôm qua: 53790

Tuần này: 211430

Tháng này: 780660

Năm:1409800

Tổng: 14519180